VELKOMMEN TIL TORSDAGSVETERANERNE.

                                                        ( En klub for herrer fra 60 år)

Vedtægter for Torsdagsveteraner 

Årsberetning 2019

Årets brochure/program revideret 

Sommertur til Østjylland august 2020

Revideret Turneringsprogram:

For et par uger siden sendte vi, Torsdagsveteranernes bestyrelse, en mail til jer om, at vores åbningsturnering er udsat til d. 16. april.  Det er nu klart, at det ikke vil blive muligt.   Vi udsætter derfor åbningsturneringen på ubestemt tid.  Vi håber naturligvis, at der snart bliver åbnet for at spille golf igen på vores bane.  Så snart vi ved det, vil vi sende en ny besked til jer om, hvornår og hvordan vi genoptager turneringen.  Det kan være, at vi først kan spille et par almindelige turneringer til eclectic, inden vi mener, at det er ansvarligt, at vi mødes til holdspil og frokost.  Vi får se, men hold også øje med turneringerne i Golfbox og med vores hjemmeside.

 

Torsdagsveteranernes  to bankkonti:

Kontigentbetaling 350 kr. pr. år.

Reg. nr. 2510 Kontonr. 0714224425

GOLFREJSER:

Reg. Nr. 2510 Kontonr. 0743596625

Husk – Tydeligt navn på indbetalingen


BESTYRELSEN:

Navn Telefon Mobil E-mail
Jens Høg Formand 28582668 jenshoeg@stofanet.dk
Esben Bak Kasserer 61205649 bak.brenting@hotmail.com
John Birk Nielsen Golfbox- og Eclectickoordinator 51582687 JohnBN@outlook.dk
Henrik Porst Sekretær 30666744 porst@mail.dk
John Nielsen Turneringskoordinator 40499392 john.mogenstrup@gmail.com
Karsten Sillesen Suppleant 27927574 sillesen@stofanet.dk

 WEB redaktør Henrik Porst mail: porst@mail.dk tlf. 30666744