Turneringskalender 2024

Kære medlemmer

Så er årets turneringskalender klar, og kan findes på klubbens hjemmeside. Se mere nederst i denne nyhed

Her kan man se hvornår der er turnering på banen. De enkelte turneringer er lagt op i Golfbox, og vil åbne for tilmelding ca. 1 måned før.

Årets klubturneringer er som tidligere, Åbningsturneringen, Pinseturneringen, Generationsmatchen og Løvfaldsturneringen.

Igen i år har vi Golffestivalen i uge 28. I år vil navnet dog være Jubilæumsfestivalen grundet klubbens 50 års jubilæum. Der vil være turneringer hver dag fra søndag den 7. juli til og med lørdag den 13. juli. Alle turneringer er åbne for både klubbens medlemmer og gæstespillere. Vi håber I vil være med til at sprede budskabet til jeres golfspillende venner. Selve programmet vil ligge klar i april måned og det bliver meldt ud via et nyhedsbrev.

Vi er glade for at det i år er lykkes at lave en aftale om den populære 3-baners turnering, som er et samarbejde mellem Næstved, Rønnede og Sydsjælland. Den afholdes 2./3./4. august. Turneringen oprettes senere i Golfbox. Vi sender et nyhedsbrev ud når det er muligt at tilmelde sig denne turnering.

Årets klubmesterskaber bliver afholdt den 24./25. august med efterfølgende hulspil den 7./8. september.

Slagspilsmesterskaberne vender i år tilbage, og afholdes den 11./12. maj.

Der vil i år også blive løbende hulspil. Tilmelding og konditioner bliver meldt ud senere.

Fredagsturneringerne vil vi forsøge at få gang i igen i sommerperioden med en række nye tiltag. Mere om dette senere.

Som det fremgår af turneringsoversigten er der også i år lavet aftaler med eksterne partnere om at afholde turneringer på vores bane. Disse er naturligvis også åbne for vores medlemmer.

Endelig kan vi glæde os over at vi i år igen har to DGU ranglisteturneringer. Den ene er U22 som efterhånden er en fast tradition. Den anden er en herre elite turnering, hvor nogle af landets mest talentfulde herrespillere forventes at deltage. For os almindelige golfere bliver det en oplevelse at se hvordan disse dygtige spillere vil spille vores bane.

Vi i turneringsudvalget er stolte af det alsidige udbud af turneringer der er på programmet i år. Der er turneringer for alle klubbens medlemmer uanset niveau. Vi håber der som sædvanlig er opbakning fra en bred skare af klubbens medlemmer.

Vi ser frem til nogle dejlige turneringsoplevelser på vores skønne bane.

De bedste hilsner
Turneringsudvalget

Turneringskalender-2024