Tilmelding løbende hulspil senest den 20. maj

Så er det tid til at tilmelde dig “Løbende hulspil”. Turneringen er en hulspilsturnering, hvor man starter med at spille alle mod alle i indledende puljer. De bedst placerede går videre til slutspillet.

Så grib chancen og prøv det fascinerende hulspilsformat.
Som single-spiller
Som makkerpar hvor der spilles greensome, der spilles i en makker-rk. og en makker mix-rk..
Rækkeindelingen afhænger af tilmeldingen i både single- og makkerturneringen.

Tilmelding og betaling via GolfBox senest den 20. maj.
Turneringsfee single kr. 90,- makker kr. 180,- (pr. hold) betaling ved tilmelding

Puljer oplyses hurtigst muligt derefter.

Lidt info om løbende hulspil

Omspil: Hvis en match er lige efter det sidste hul:

  • Matchen forlænges med et hul ad gangen, indtil der er en vinder.
  • Hullerne spilles i den samme rækkefølge som på de første 18 huller.
  • Der spilles med tildelte slag efter samme fordeling som på de første 18 huller.

Runder: Man starter med at spille alle mod alle i indledende puljer. De bedst placerede går videre til slutspillet.

Matchen skal spilles senest på rundens slutdato.

Afvikling af matcher: Det er op til de enkelte spillere at få aftalt tidspunkt for afvikling af matchen inden rundens slutdato (oplyses ved opslag i klubhuset). Aflyses det aftalte tidspunkt af en af spillerne, og kan der ikke findes en ny dato inden for fristen, taber den spiller, der har aflyst. Kan der ikke skaffes enighed om en spilledato, afgøres matchen af Turneringsudvalget ved lodtrækning efter sidste dato i runden.

Mere info om spilledatoer mv. kommer på opslagstavle efter tilmeldingsfristens udløb.

Greensome
​Begge partnere spiller fra teestedet, og et af de to teeslag vælges. Den partner, hvis teeslag ikke blev valgt, slår derefter det næste slag, og hvert efterfølgende slag slås i skiftende rækkefølge, indtil bolden er i hullet.

Hvis for eksempel teeslaget fra spiller A vælges på det første hul, slår spiller B det næste slag, så slår spiller A og så videre, indtil bolden er i hullet. Begge spillere slår så fra det næste huls teested og processen gentages.

NB: Driver begge spillere boldene out of bounds eller eller er boldene mistet, må kun en spiller drive om. Partnerne bestemmer selv hvem, og vedkommende skal slå fra partnerens teested.

I Greensome tildeles siden (parret) slag således:
Laveste “spillehandicap” x 0,6 + højeste “spillehandicap” x 0,4 = spillehandicap beregnet med decimal.
Eksempel: Spiller 1: spillehandicap 5, spiller 2: spillehandicap 16
dvs. 5 × 0,6 + 16 × 0,4 = 9,4 som afrundes til 9
i hulspil tildeles siden med højeste værdi et spillehandicap, som er lig med den afrundede forskel til den anden sides værdi, f.eks. 9,4 – 8,7 = 0,7, som afrundes til 1. Slagene fordeles efter handicapnøglen. Siden med det højeste antal tildelte slag får tildelt slag startende på de laveste nøgler.

Venlig hilsen
Turneringsudvalget