Teested 7 renoveres

4. teested er renoveret og taget i brug.

Per Nilsson efter sit teeslag fra det nyrenoverede teested på hul 4.

Onsdag den 6. juni begynder arbejdet på 7. teested. Vi håber, at generne vil være lige så få som på 4. teested.

16. teested er det næste der står for tur. Dette forventes udført inden sommerferien.

Venlig hilsen
Per Sørensen