Tak for støtten!

Kære medlem

Indsamlingen til Smilfonden er hermed lukket, da der er kommet godt 100 bidrag fra klubbens medlemmer.

Sydsjællands Golfklub Mogenstrup kan hermed søge om godkendelse som almenvelgørende forening, så vi kan søge om momskompensation for 2022.

Klubben samler ind til et velgørende formål igen til næste år, så vi fortsat kan være godkendt som almenvelgørende forening og få del i momskompensationen.

Du ønskes en glædelig jul og et godt nytår.

Venlig hilsen
Bestyrelsen