Sydsjællands Golfklub Mogenstrup har brug for din støtte

Sydsjællands Golfklub Mogenstrup (SSGM) har brug for din støtte for igen at blive godkendt af SKAT som almenvelgørende forening, så klubben kan søge momskompensation.

Støt SSGM med et frivilligt bidrag på mindst 200 kr. Hvis mindst 100 personer gør dette, kan klubben godkendes af SKAT som almenvelgørende forening, og kan søge om at få andel i SKAT’s pulje til momskompensation.

Udover opfyldte formalia omkring foreningens vedtægter mv. skal SSGM for at blive godkendt årligt dokumentere, at der minimum har været 100 gavegivere, som bidrager med en gave på minimum 200 kr. i kalenderåret.

Hvis SSGM skal blive godkendt og have andel i momskompensationen for 2024, skal SSGM derfor senest den 1. oktober 2024, fremsende ansøgning og en liste på minimum 100 gavegivere.

Fordelene ved at støtte SSGM med en gave på minimum 200 kr. er:

Der er fradrag for gaven på selvangivelsen.

Hvis SSGM godkendes af SKAT er gavebeløbet givet til SSGM fradragsberettiget på selvangivelsen

Gavegivere behøver ikke nødvendigvis være medlem SSGM! Men for at få fradrag for gavebeløbet, er det nødvendigt, der samtidig med gaven oplyses CPR. nr. (eller CVR. nr. for virksomheder).

SSGM kan efter en godkendelse, hvert år søge om at få en andel i SKAT’s afsatte pulje til momskompensation.

I 2023 modtog SSGM 114.000 kr. i momskompensation, så det er ikke et uvæsentligt beløb i refusion. For at opretholde en godkendelse hos SKAT, er det imidlertid nødvendigt hvert år at dokumentere, at SSGM opnår støtte fra minimum 100 gavegivere á 200 kr.

Støtten går til banen

ALLE gavebidrag som SSGM modtager i støtte, vil blive brugt til udvalgte projekter som f.eks. udbedring af broer på banen, renovering af bunker med nyt sand, renovering af dræn m.m.

Klubben håber derfor på, at du vil give din støtte, og bidrage med en gave på minimum 200 kr. Du giver gaven ved at tilmelde dig turneringen i GolfBox, angive gavebeløb, CPR. nr. eller hvis du er en virksomhed CVR.nr.

Turneringen står i turneringskalenderen den 31. december 2024.

På forhånd mange tak for støtten.

Bestyrelsen SSGM