Sydsjællands Golfklub er da en velgørende forening

Sydsjællands Golfklub er da en velgørende forening …

…og det vil vi gerne anerkendes som, hurtigt

Sydsjællands Golfkub søger om godkendelse som alment velgørende forening efter Ligningslovens §8A. Rent praktisk kræver dette at mindst 100 personer giver en kontant gave på ikke under 200kr til klubben.

Egentlig var muligheden for at få godkendelse i 2020 udløbet, og vi havde planlagt at starte indsamlingen i 2021, men efter drøftelser med SKAT, har vi fået 14 dage til at nå målet og få godkendelse allerede i 2020.

Det er en win-win-win situation Når vi målet og får godkendelsen fra SKAT, vil det udover tilskud til klubbens mange projekter, give mulighed for at søge tilskud fra en såkaldt momskompensationspulje, hvor vi normalt alene har begrænset momsfradrag i foreningen.

Derudover vil den enkelte gavegiver kunne få skattemæssigt fradrag for gaven (maksimalt 16.600kr) hvilket kræver at vi til SKAT efterfølgende oplyser CPR-nr. og gavebeløbet. Værdien af det ligningsmæssige fradrag er ca. 26% af gavebeløbet, så ved en betaling på 200kr vil ca. 52kr blive godtgjort på årsopgørelsen.

Vi har lidt travlt Vær dog opmærksom på, at opnås ikke mindst 100 gavegivere, frafalder muligheden for at få godkendelsen ligesom der ikke vil opnås skattemæssigt fradrag for gaven. Vi håber derfor så mange som muligt vil støtte op herom og foretage indbetaling af en gave på ikke under 200kr og senest mandag den 7. december 2020.

Sådan giver du gave: Indbetaling af ikke under 200kr kan foretages på følgende måder:

  • Til klubbens bankkonto
    • Reg.nr. 6140, kontonummer 0004371421 Følgende anføres i betalingen; ”Gave, medlemsnummer, CPR-nr.”
  • Via mobilepay på nr. 662001, som er særskilt oprettet til formålet
    • Følgende anføres i betalingen; ”medlemsnummer, CPR-nr.”
  • Ved tilmelding og samtidig betaling til denne ”turnering” oprettet i Golfbox (betaling af præcis 200kr) Turneringslink

OBS: Det er ikke et krav at gavegiveren er medlem i klubben, så spred gerne muligheden for at give en gave til venner og bekendte. Ved indbetaling undlades da blot angivelse af medlemsnummer.

De bedste hilsner
Bestyrelsen