Eliterangliste Junior/U22 turnering søndag den 28-5-2017
Deltager:
A-Rækken: Herrer HCP +5,0 – 11,4 Max. antal deltagere 54 Venteliste: Laveste Hcp
B-Rækken: Damer HCP +5,0 – 24,0 Max. antal deltagere 18 Venteliste: Laveste Hcp

Restriktioner:
Turneringen er en åben turnering for alle der opfylder DGU´s aldersgrænse for juniorer/U22.
I tilfælde af overtegning udgår spillere med højeste HCP.
I tilfælde af for få tilmeldinger i en række kan den anden overtegnes
Klubben forbeholder sig ret til at uddele max. 6 wildcards.

Turneringsform:
36 hullers slagspil fra scratch over 2 x 18 huller.
Der startes på både 1. og 10. tee. Startrækkefølge ved lodtrækning.

Teested:
Herre spiller fra tee 60
Damer spiller fra tee 51

Der vil være long drive konkurrence med præmie på hul 7 og tættest på flaget konkurrence med præmie på hul 16.

Turneringsfee:
Turneringsfee er 500 kr. inklusiv frokost, drivingrangebolde og baneguide. Drikkevarer er for egen regning.
Turneringsfee bedes venligst betalt ved tilmelding (onlinebetaling er tilkoblet) eller ved afhentning af scorekort på turneringsdagen. Skal turneringsfee faktureres til klubben og sendes efter turneringen, vil der blive pålagt et administrationsgebyr på 50 kr.
Turneringsfee dækker én gratis prøverunde i ugen op til turneringen.
Starttider bookes via SSGM.dk.
Forældre kan spille med i prøverunden for kr. 250 på hverdage og kr. 300 weekend/helligdage.
Tilmeldingen er bindende efter 21. maj 2017, hvorfor eventuelt tidligere indbetalt turneringsgebyr IKKE refunderes.
Ved udeblivelse uden afbud eller afbud senere end offentliggørelse af startlisten faktureres hjemmeklubben hele turneringsfee inklusiv gebyr.

Afbud pga. sygdom mv. skal ske til turneringsledelsen på telefon 30560887 eller pogima@pc.dk – Poul Mathiesen
Starttid:
Første starttid er søndag 28-5-2017 Kl. 7.30. Den endelige startliste sammen med evt. reserveliste offentliggøres på www.ssgm.dk senest onsdag den 24. maj 2017 kl. 16.00.
Scorekort afhentes hos turneringsledelsen senest 20 min. før starttid. Ved ankomst til 1 tee senere end 5 min. efter den fastsatte starttid idømmes 2 straffeslag. Senere ankomst medfører diskvalifikation.

Lige resultat:
Hvis to eller flere spillere står lige på 1. pladsen efter 36 huller, spilles omspil på 18. hul indtil der er fundet en vinder. Ved andre placeringer er laveste score på banens sidste 18/9/6/3/1 huller gældende. Hvis stadig lige trækkes lod.

Præmier:

Præmiesummen er kr. 12.000,-

Der er præmie for hver 7. spiller min. til 1., 2. og 3. plads i hver række. Spillerne skal være til stede under præmieoverrækkelsen for at få udleveret præmie.

Øvrige betingelser:
Mobiltelefoner skal være slukket eller lydløs, så de ikke er til gene. Overtrædelse medfører diskvalifikation. Caddie er ikke tilladt. Det er tilladt at bruge afstandsmålere i denne turnering, som udelukkende kan måle afstanden – ikke andet.

Evt. bestilling af morgenmad (for egen regning) skal ske på 5143 1137 senest den 21-05-2017.
Evt. spørgsmål til denne turnering kan ske til:
Poul Mathiesen 30 56 08 87 pogima@pc.dk

TILMELDING

Onlinetilmelding: LUKKET FOR TILMELDING – Se startlister HER

Tilmeldinger starter:
15. marts 2017 kl. 12:00

Tilmelding slutter:
21. maj 2017 kl. 24:00