SuperSenior

 

Velkommen til sæson 2019

 

Deltagere i klubben er: damer og herrer fra 50 år (fyldt i kalenderåret 2019)

Turneringer er også åbne for greenfeespillere sammen med et medlem.
Fleksmedlemmer er naturligvis velkomne.

Prisen for at deltage i sæsonens 7 turneringer er 175,- kr. Sommerudflugten betales særskilt.

Hvis man kun deltager enkelte gange er prisen 50,- kr. pr. gang.
Flexmedlemmer betaler derudover greenfee til SSGM.

Vi fortsætter med 9-hulsturneringerne i kombination med 18-hulsturneringerne, men dog med det forbehold, at der nødvendigvis skal være mindst 2 spillere. Spilleformen vil her altid være Single Stableford. Foretrækker man at spille 9 huller, starter man fra hul 1 ca. 1 time senere end gunstarten for 18 huller. Herved kan alle deltage i fællesspisningen.

9-hulsturneringerne henvender sig specielt til de spillere, som af helbredsmæssige grunde ikke magter at gå 18 huller. Spillere, der normalt spiller 18 huller, deltager ikke i præmierækken, når de lejlighedsvis vælger at spille 9 huller, medmindre det netop er af fysiske årsager.

Komiteen har besluttet, at der i sæson 2019 ikke er tællende turneringer. Der er naturligvis altid mulighed for at spille EDS. Det besluttes af den enkelte spiller.

Der er ved 18 huller præmie for hver 8. spiller og ved 9 huller for hver 4.

I lighed med de sidste par år vil der også i år, i alle turneringer på hjemmebane, være præmie for ”tættest på” på alle par-3 huller. Alle præmier er vinpræmier. Præmierne finansieres alene via kontingentet.

Tilmelding til turneringerne foregår via hjemmesiden – fuldstændig som de fleste efterhånden er vant til fra de fraktioner, man til daglig spiller i. Normalt er hjemmesiden tilgængelig 2-3 uger før den pågældende spilledag. Sidste frist for tilmelding er onsdag kl. 11 i ugen, hvor turneringen afvikles.
Tilmeldingslister til 9-hulsturneringer opslås dog stadig på vores tavle i mellemgangen med de samme frister som ovenfor nævnt. Vedr. spisning (også for ikke-spillende medlemmer) krydses af som sædvanlig.
18-hulsspillere krydser af på hjemmesiden til fællesspisningen, hvor det også er muligt at reservere buggy.

Det skal lige nævnes, at tilmeldingen er bindende af hensyn til bestilling af maden.

Evt. afbud til turneringen efter udløb af fristen meddeles til turneringsledelsen, og såfremt man har krydset af for tilmelding til mad, skal man selv melde afbud til cafeen tlf. 51 43 11 37 eller
mobil 53 79 00 67.

Der regnes med fælles spisning ved samtlige turneringer.

Det er en god tradition at deltage i spisningen efter turneringerne, hvilket fremmer det sociale samvær, som komiteen anser for vigtigt. Præmier uddeles efter spisning.

Man meddeler sin ankomst i det gamle klubhus. Scorekort udleveres i gården ½ time før start.

Turneringsprogram:

Fredag d. 5. april kl. 14:30  Gunstart kl. 15:00
Åbningsturnering. 18 hullers Texas Scramble
9 hullers Single Stableford  start kl. 16:00
Fællesspisning samt information om sæson 2019

Fredag d. 3. maj kl. 14:30  Gunstart kl. 15:00
18 hullers Single Stableford
9 hullers Single Stableford start kl. 16:00

Fredag d. 7. juni kl. 14:30  Gunstart kl. 15:00
18 hullers Holdspil. De 2 eller 3 bedste scores tæller.
9 hullers Single Stableford start kl. 16:00

Mandag d. 17. juni  – Sommerudflugt – Gunstart kl. 9:28
går til Næstved Golfklub. Mødetid kl. 8:45
18 hullers Single Stableford

Fredag d. 5. juli kl. 14:30   Gunstart kl. 15:00
18 hullers Greensome med selvvalgt makker
9 hullers Single Stableford start kl. 16:00

Fredag d. 2. august  kl. 14:30  Gunstart kl. 15:00  1
18 hullers Fourball. Alle spiller fra tee 51   (blå)
9 hullers Single Stableford start kl. 16:00

Fredag d. 6. september kl. 14:30, Gunstart kl. 15:00
Pokalturnering – Slagspil
18 hullers single slagspil
9 hullers Single Stableford start kl. 16:00

Fredag d. 4. oktober kl. 12:30,  Gunstart kl. 13:00 (pga. lyset)
Single Stableford
18 hullers Single Stableford
9 hullers Single Stableford start kl. 14:00
Alle spiller fra tee 48 (rød)

Fredag d. 1. november kl. 16:00
Årsmøde og bankospil
med spisning kl. 18:30
Pårørende er velkomne.

SuperSenior komiteen:

 Kirsten Mikkelsen  23477872 ivm@mail.tele.dk
 Birte Andersen  55772656 / 25792656 birtek10@gmail.com
 Renate Waring  55736091 rewa@stofanet.dk
 Carl V. Rasmussen  56313366 / 42966834 cara@youmail.dk
 Palle Møller  20788246 palle0650@gmail.com
 Kaj Christiansen  40315758 kado@stofanet.dk
 Lene Grønborg  24221311 leneschwenger@hotmail.com
Kirsten Berg Frederiksen 29411467 kiku@dadlnet.dk

Vores bankkonto: reg. nr. 0612 konto nr. 44 13 16 63 65 – MobilePay 20788246

Nyhedsbrev nr. 1 april 2019 læs HER
Nyhedsbrev nr. 2 maj 2019 læs HER

Nyhedsbrev nr. 6 – 6. oktober læs HER
Nyhedsbrev nr. 5 – 7. september læs HER
Nyhedsbrev nr. 4 – 3. august læs HER
Nyhedsbrev nr. 3 – 6. juli læs HER
Nyhedsbrev nr. 2 – 1. juni læs HER