SuperSenior

SuperSenior

Velkommen til sæson 2018

Deltagere i klubben er: damer og herrer fra 50 år (fyldt i kalenderåret 2018)

Turneringer er også åbne for greenfeespillere sammen med et medlem.
Fleksmedlemmer er naturligvis velkomne.

Prisen for at deltage i sæsonens 7 turneringer er 150,- kr. Sommerudflugten betales særskilt.

Hvis man kun deltager enkelte gange er prisen 40,- kr. pr. gang.
Flexmedlemmer betaler derudover greenfee til SSGM.

Vi fortsætter med 9-hulsturneringerne i kombination med 18-hulsturneringerne, men dog med det forbehold, at der nødvendigvis skal være mindst 2 spillere. Spilleformen vil her altid være Single Stableford. Foretrækker man at spille 9 huller, starter man fra hul 1 ca. 1½ time senere end gunstarten for 18 huller. Herved kan alle deltage i fællesspisningen.

9-hulsturneringerne henvender sig spec. til de spillere, som af helbredsmæssige grunde ikke magter at gå 18 huller. Spillere, der normalt spiller 18 huller, deltager ikke i præmierækken, når de lejlighedsvis vælger at spille 9 huller, medmindre det netop er af fysiske årsager.

Ved tællende turneringer skal spillerne fremover selv taste scores ind i systemet, så snart man er retur i klubhuset, hvorefter scorekort afleveres til turneringsledelsen. Scorekort uden underskrifter godtages ikke.

Der er ved 18 huller præmie for hver 8. spiller og ved 9 huller for hver 4.

I lighed med de sidste par år vil der også i år, i alle turneringer på hjemmebane, være præmie for ”tættest på” på alle par-3 huller. Alle præmier er vinpræmier. Præmierne finansieres alene via kontingentet.

Fra og med sæson 2018 skal tilmeldinger til turneringerne foregå via hjemmesiden – fuldstændig som de fleste efterhånden er vant til fra de fraktioner, man til daglig spiller i. Normalt er hjemmesiden tilgængelig 2-3 uger før den pågældende spilledag. Sidste frist for tilmelding er onsdag kl. 11 i ugen, hvor turneringen afvikles.

Tilmeldingslister til 9-hulsturneringer opslås dog stadig på vores tavle i mellemgangen med de samme frister som ovenfor nævnt. Vedr. spisning krydses af som sædvanlig.

18-hulsspillere krydser af på hjemmesiden til fællesspisningen.

Det skal lige nævnes, at tilmeldingen er bindende.

Evt. afbud til turneringen efter udløb af fristen meddeles til turneringsledelsen, og såfremt man har krydset af for tilmelding til mad, skal man selv melde afbud til cafeen tlf. 51 43 11 37

Der regnes med fælles spisning ved samtlige turneringer.

Det er en god tradition at deltage i spisningen efter turneringerne, hvilket fremmer det sociale samvær, som komiteen anser for vigtigt. Præmier uddeles efter spisning.

Man meddeler sin ankomst i det gamle klubhus. Scorekort udleveres i gården ½ time før start.

Turneringsprogram:

Fredag d. 6. april kl. 14:00 Gunstart kl. 14:30
Åbningsturnering. 18 hullers Texas Scramble
9 hullers Single Stableford start kl. 16:00
Fællesspisning samt information om sæson 2018.

Fredag d. 4. maj kl. 14:00 Gunstart kl. 14:30
18 hullers Single Stableford
9 hullers Single Stableford start kl. 16:00
tællende

Fredag d. 1. juni kl. 14:00 Gunstart kl. 14:30
18 hullers Holdspil. De 2 eller 3 bedste scores tæller.
9 hullers Single Stableford start kl. 16:00

Mandag d. 18. juni – Sommerudflugt – Gunstart kl. 9:30
går til Næstved Golfklub. Mødetid kl. 8:45
18 hullers Single Stableford

Fredag d. 6. juli kl. 14:00  Gunstart kl. 14:30
18 hullers Greensome med selvvalgt makker
9 hullers Single Stableford start kl. 16:00

Fredag d. 3. august kl. 14:00 Gunstart kl. 14:30
18 hullers Four-ball. Alle spiller fra tee 51
9 hullers Single Stableford start kl. 16:00

Fredag d. 7. september kl. 14:00, Gunstart kl. 14:30
Pokalturnering – Slagspil
9 hullers Single Stableford start kl. 16:00
tællende

Fredag d. 5. oktober Gunstart kl. 14:30
Bemærk: 9 hullers Single Stableford – for alle og
Alle spiller fra tee 48

Fredag d. 2. november kl. 16:00
Årsmøde og bankospil
med fællesspisning kl. 19:00
Pårørende er velkomne.

SuperSenior komiteen:

 Gutte Jensen  22415631  hflyej@gmail.com
 Birte Andersen  55772656 / 25792656  birtek10@gmail.com
 Kirsten Mikkelsen  23477872  ivm@mail.tele.dk
 Renate Waring  55736091 rewa@stofanet.dk
 Carl V. Rasmussen  56313366 / 42966834 cara@youmail.dk
 Palle Møller  20788246  palle0650@gmail.com
 Kaj Christiansen  40315758  kado@stofanet.dk
 Inge Hansen  27491511  ibeh49@hotmail.com

Vores bankkonto: reg. nr. 0612 konto nr. 44 13 16 63 65

 

 

 

 

 

Permanent link til denne artikel: https://ssgm.dk/supersenior/