Strategiplanen for 2022 – 2027 indeholder vores nye vision:

Vi vil være blandt de tre bedste klubber på Sjælland,
ved at optimere vores bane, service og faciliteter,
så medlemmerne er stolte af klubben.

thumbnail of Sydsjællands Golfklub Strategi 2027
Klik for at læse Strategiplanen

Den indeholder vore fire nye værdier, der er vores fundament for arbejdet i klubben:

1. Engagement
2. Ordentlighed
3. Fællesskab
4. Kvalitetsbevidst

Og den indeholder de fem indsatsområder med målsætninger for 2027:

1. Rekruttering
2. Fastholdelse
3. Banen
4. Frivillige
5. Økonomi

Her finder du også de gældende handlingsplaner på hver af de fem områder, som løbende revideres og prioriteres: