Status på banen

Vi forventer, at vi i morgen – torsdag den 5. april – igen kan åbne hullerne 1-9 plus 10 – 11 og 12, så vil det sidste sne være væk, og banen vil være tørret så meget, at vi kan åbne. Hullerne 11 og 12 spilles som par 3 huller. 12. hul spilles fra 13. teested.

De lover ikke så meget nedbør de næste par dage, så med lidt held – og ved Vorherres hjælp – kan vi forhåbentlig åbne de sidste huller til weekenden. Hullerne 11 og 12 vil dog forsat være par 3 huller. Der er stadig enkelte våde områder på banen, skån dem og gå uden om dem.

Vogne er tilladt, men vi henstiller til at I bruger bærebags lidt endnu. Der skal lægges op på fairways. Der er fridrop for en bold, der sidder i sit eget nedslag, overalt på banen.

Følg med på hjemmesiden med hensyn til lukninger af banen, ved frost eller megen vand fra oven.

Greenkeeperne