Stære på golfbanen i Mogenstrup

Du har sikkert lagt mærke til alle de stære, der færdes på vores golfbane. Og til alle stærekasserne på træer
over hele banen!?

I samarbejde mellem Sydsjællands Golfklub (ssgm) og Ornitologisk Forening (DOF) blev der sat ca. 100 stærekasser op. Vi er en lille gruppe af fugleinteresserede mennesker, der holder grundigt øje med kasserne for at se, i hvor mange af kasserne der bliver lagt æg, hvor hurtigt ungerne vokser, og hvornår de er klar til at blive ringmærket. I 2019 var der unger i 40 kasser, i 2020 i knap 60 kasser og i år 2021 i 52 kasser. Hver familie lægger 4-6 smukke lyseblå æg, der stort set alle udruges med succes. De ruger i 12-14 dage.

FØDEN Når æggene er klækket, får forældrene rygende travlt. De samler larver af stankelben og gåsebiller. På så stort et
græsareal som der er på en golfbane, er god mulighed for hurtigt at samle billerne, så de skal ikke flyve ret langt væk. Det
er en effektiv måde at opfostre ungerne på. Det vides, at en stærefamilie skal bruge 2.5 kg insektlarver (af stankelben og
gåsebille) til at opfostre et kuld unger foruden det som forældrene skal æde. For 2021 er der altså tale om 150 kg larver. Så
det er et betydeligt bidrag til at vedligeholde græsset på banen, da disse larver ellers skader banen ved at æde græsrødderne.

RINGMÆRKNING Når unger er 10-12 dage gamle, kan de ringmærkes. Vi bruger billedet her til at se, at ungerne har en
tilpas alder. Hvis de er for små, kan de tage skade af at blive håndteret, og hvis de er ældre end 12-13 dag er der fare for, at de hopper ud af hullet, selvom de ikke er flyvefærdige. Ungerne tages op af kassen en og en og ringmærkes. De tager det ret roligt, mens de skider over det hele. Forældrene bliver lidt ophidsede, men overtager kassen igen uden problemer. Mærkningen af et kuld på 5 unger tager 6-8 minutter. Der er hvert år mærket ca. 100 unger.

Gruppen af stærefølgere består af:
Jens Høg og Kim Nielsen, medlemmer i Sydsjællands Golfklub
Tom Kristensen, lokal fugleinteresseret
Henning Heldbjerg, Århus Universitet, ringmærker

Se artiklen herunder inkl. billeder

Staere-paa-golfbanen