Fritspilsordning SGS Selandia Golf 2022

Ordningen omfatter følgende golfklubber:
Falster, Harekær, Køge, Ishøj, Greve og Vallø.

Hvem kan købe ordningen:
Fuldtidsmedlemmer kan tilkøbe ordningen – og spilleretten gælder alle ugens 7 dage.
Ordningen gælder dog ikke i tidsrummet kl. 8.00 – 13.00 på lørdage, søndage og helligdage.
(5. juni gælder også som helligdag)

Ordningen gælder alene private runder – og kan ikke benyttes som betaling for deltagelse i turneringer eller Company Days.

Andre forhold
Man kan maximalt spille 10 runder på hver bane. Ordningen gælder kun i perioden fra 1. april til 31. oktober.
Den enkelte golfspiller skal følge de regler, der til enhver tid er gældende for greenfeespillere på de deltagende Klubbers baneanlæg.

Pris
I 2022 tilbydes fritspilsordningen for kr. 1.295,-
(efter 1. august betales halv pris)

Juniorer betaler 1/2 pris kr. 647,50

Spilleretten gælder i perioden 1. april til 31. oktober.

Ordningen kan købes ved henvendelse i Sekretariatet

Spillerens ret til frit spil bortfalder ved udmeldelse eller ved overgang til en medlemskategori, der ikke berettiger til ordningen – Det indbetalte beløb eller dele heraf refunderes ikke.

Spørgsmål vedrørende ordningen bedes rettet til egen hjemmeklub.

Rigtig god fornøjelse!