SGS Selandia Golf 2018

Fritspilsordning SGS Selandia Golf 2018

Ordningen omfatter følgende golfklubber:
Falster, Harekær, Køge, Ishøj, Greve og Vallø.

Hvem kan købe ordningen:
Fuldtidsmedlemmer kan tilkøbe ordningen – og spilleretten gælder alle ugens 7 dage.
Ordningen gælder dog ikke i tidsrummet kl. 8.00 – 13.00 på lørdage, søndage og helligdage.

Ordningen gælder alene private runder – og kan ikke benyttes som betaling for deltagelse i turneringer eller Company Days.

Andre forhold
Den enkelte golfspiller skal følge de regler, der til enhver tid er gældende for greenfeespillere på de deltagende Klubbers baneanlæg.

Pris
I 2018 tilbydes fritspilsordningen for 975 kr.  / Juniorer betaler 1/2 pris. Spilleretten gælder i perioden 1. april til 31. oktober.

Ordningen kan købes ved henvendelse i Sekretariatet

Såfremt et medlem skifter klub mellem 2 deltagende klubber i aftalen, kan medlemmet ikke deltage i ordningen i de 2 følgende år – med mindre det accepteres af begge de involverede klubber.

Spillerens ret til frit spil bortfalder ved udmeldelse eller ved overgang til en medlemskategori, der ikke berettiger til ordningen – Det indbetalte beløb eller dele heraf refunderes ikke.

Spørgsmål vedrørende ordningen bedes rettet til egen hjemmeklub.

Rigtig god fornøjelse!

 

Permanent link til denne artikel: https://ssgm.dk/sgs-selandia-fritspilsordning/