Renovering og opretning af teesteder

Vi vil fra midten af august påbegynde opretning af tee 56 på 12. og 17. hul. I den periode vil der blive lavet nogle provisoriske teesteder.

Selve opretningen foregår på følgende måde. Først rulles græsset af med en tørveskærer, herefter rettes det op med ny vækstjord, for til sidst at lægge nyt rullegræs på. Det forventes at teestederne kan tages i brug efter 5 til 6 uger, når græsrødderne har fået godt fat.

 

 

 

 

3 tanker om “Renovering og opretning af teesteder

 1. Dirch Riber

  Til Henrik Karmark
  Det er bestemt ikke min hensigt, at diskutere designet på vores golfbane med dig eller for den sags skyld nogen andre i klubben. Der er efter min opfattelse ingen i vores klub (inklusiv undertegnede), der blot kommer i nærheden af det niveau Anders Amilion havde, når det drejer sig om golfbaners layout.
  Skulle nogen være i tvivl om det kan de besøge nogle af de golfbaner, som Anders Amillion enten har tegnet og anlagt, eller haft en stor indflydelse på designet af.
  Perstorps Golfklubb
  Hulta Golfklubb
  Lyckorna Golfklubb
  Falster Golfklub
  Helsingør Golfklub
  Hvide Klit Golfbane
  Hirtshals Golfklub
  Sæby Golfklub
  Sydsjællands Golfklub (de første 9 huller) der d.d. udgør banes sidste 9 huller.

  Du skriver ” Hvis vi rykker tilbage på det gamle teested vil 9 ud af 10 spillere få et blindt 2. slag ind til en green, der ikke er ret stor. Det var også et af argumenterne for at flytte teestedet, dengang banen blev lagt om”.
  Om det er 9 ud af 10 spillere, der får et blindt slag ind til 17. green eller et andet antal, er helt og aldeles ligegyldigt, al den stund at 17. hul netop er tegnet og tænkt som et par 4 hul, hvor bogey spilleren som oftest vil få et lay up slag inden der spilles ind til green, hvorimod scratch spilleren ingen problemer har, da han/hun oftest kun har en wedge tilbage.

  Det forhold er der jo ikke ændret en tøddel på ved at lægge om til den nye placering af tee 48 eller den nye tee 56.
  Herrer skal stadig drive 205m og kvinder 175m carry for at fjerne den ”blinde” indgang til 17. green.
  Uden at have en selvopfundet statistik er det min påstand, at det kun er de færreste bogey spillere der har det slag i baggen, når de har et spille hcp. 14 eller højere. Så 17. hul skal alligevel spilles som Anders Amillion havde tænkt det.
  Så hvad er den egentlige begrundelse for at teestederne blev flyttet i sin tid? Det burde der være nogen i baneudvalget, der kan give et kvalificeret svar på.
  Afslutningsvis vil jeg sige til Henrik Karmark, at dine svar på mine spørgsmål på ingen måde giver fornuft med hensyn til, at der igen fyldes penge i et forket placeret tee 56 teested på 17. hul.
  Med venlig hilsen
  161 Dirch Riber

 2. Dirch Riber

  Den 15. juni 2017 skriver Per Sørensen, vedrørende Tee-56 12.- og 17. hul.
  ”Vi vil fra midten af august påbegynde opretning af tee 56 på 12. og 17. hul. I den periode vil der blive lavet nogle provisoriske teesteder. Selve opretningen foregår på følgende måde. Først rulles græsset af med en tørveskærer, herefter rettes det op med ny vækstjord, for til sidst at lægge nyt rullegræs på. Det forventes at teestederne kan tages i brug efter 5 til 6 uger, når græsrødderne har fået godt fat”
  Det lyder umiddelbart som en god ide, alt den stund, at eksempelvis tee 56 på 17. hul har lignet en ”griseryg” de sidste par år eller tre.
  Det er dog for undertegnede en smule provokerende, at klubben igen ønsker at investere i en renovering af tee 51/56 på 17. hul.
  Ved generalforsamlingen dec. 2015 efterlyste vores formand Allan Jørgensen nogle ideer, der kunne afstedkomme besparelser på klubbens omkostninger. Jeg foreslog i den forbindelse, at tee 56 på 17. hul blev flyttet tilbage til den oprindelige placering, da banepersonalet alligevel servicerede teested 60 (back tee).
  Den ide kvitterede formanden for, og hvis jeg husker rigtigt ligeledes en stor andel af de fremmødte medlemmer.
  Emnet blev dog helt og aldeles udeladt af det efterfølgende referat, hvilket jeg og mange andre medlemmer fandt påfaldende. Var det fordi chefgreenkeeperen eller et eller flere bestyrelsesmedlemmer ikke brød sig om ideen?
  Det vides ikke, idet der aldrig er blevet givet en forklaring på tavsheden omkring emnet.
  Min modvilje til placeringen af det nuværende tee 56 på 17. hul skal dels findes i den dis respekt der her er blevet udvist overfor banens golfarkitekt Anders Amillon, samt den tåbelighed at placere et teested tæt på banens 5. hul. Der er som følge heraf opstået et dilemma mellem spillere på tee 56 5. hul og spillere på tee 56 17. hul, om hvem der spiller ud først. Spilleren på et af hullerne vil helt naturligt afvente de andre spillere, før de slår deres bold, med en unødvendig forsinkelse til følge.
  Problemet er måske i alt sin enkelthed, at man i sin tid flyttede tee 48 til en fremstillet position og derved skabte en længde forskel mellem tee 48 og den oprindelige placering af tee 56, der gav anledning til en forskellighed i Course ratingen og derved Par antallet og hcp. nøgle, mellem tee 56 og tee 48.
  Det er en fastslået kendsgerning, at fordelingen af handicapnøgler næsten ingen indflydelse har på Stableford resultat, og derfor på handicap justeringer.
  Hvorimod det er af afgørende betydning i hulspil, at tildelte slag for alle handicapforskelle fordeles jævnt over de 18 huller.
  Derfor er mit forslag vedrørende tee 56 17. hul, at få en udtalelse fra DGU Course rating team, om hvor langt det oprindelige teested på 17. hul, eventuelt skal forlænges for at undgå en forskel i banens par/hcp. nøgle mellem tee 48 og 56 på 17. hul. Det jordmateriale, der eventuelt måtte mangle i at nå den krævede længde på det oprindelige tee sted 17. hul, kan tages fra det nuværende tee 56, 17 hul.
  Afslutningsvis vil jeg underbygge mit udfald vedrørende udvist dis respekt overfor golfarkitekten Anders Amillon, der var den person, der tegnede de første 9 huller til SGM.
  Det er en tendens til at flere af de, gennem tiderne valgte baneudvalgs medlemmer, alle har et ønske om at sætte deres eget personlige præg på den golfbane de er tilknyttet. Det er en forkert indstilling og en for mig ikke gyldig grund til at ændre et baneforløb. Der kan være årsager, der byder en omlægning af et hul eller bane, men det bør ikke ske forinden problemstillinger er ordentligt belyst og medlemmerne er blevet hørt.
  Med venlig hilsen 161 Dirch Riber

  • Henrik Karmark

   Kære Dirch,

   Tak for dit indlæg

   En af klubbens målsætninger er:

   * Ved etablering af nye forhindringer og eventuelt omlægning af bestående forhindringer, skal disse udformes så de fremstår synlige for spillet, både fra teestedet og fra fairway.

   Hvis vi rykker tilbage på det gamle teested vil 9 ud af 10 spillere få et blindt 2. slag ind til en green, der ikke er ret stor. Det var også et af argumenterne for at flytte teestedet, dengang banen blev lagt om.

   Herudover vil det være en meget økonomisk tung opgave, at lægge vand ud på det gamle teested – hvor der ikke er vanding i dag. Og uden vandingsanlæg vil et herre teested hurtigt blive slået i stykker.

   Det er blevet besluttet på et baneudvalgsmøde sidste år at rykke tee 56 til venstre ind bag tee 48 så det kommer lidt længere væk fra 5. teested, når der en gang bliver råd til det.

   Så lige nu har vi i bestyrelsen, i samråd med bane- og husudvalget, besluttet at rette det nuværende teested op.

   Det er jeg sikker på at vi alle bliver rigtigt glade for.

   På bestyrelsens vegne
   Henrik Karmark

Der er lukket for kommentarer.