Regulering af handicap efter turneringer

Nye handicapregler – regulering efter turnering

Fleksibel bufferzone (CBA) – Ny regel

Den nye regel, CBA, har til formål at justere neutral zone i op- eller nedadgående retning. Dette sker på baggrund af alle scores i den pågældende turnering.

Resultatet af en CBA beregning kan gå fra +1 til -4.

Det vil sige, at i en turnering hvor forholdene er helt perfekte og der bliver scoret mange point, kan der opstå den situation, hvor den neutrale zone bliver forskudt med +1 point.

Det betyder, at deltagere som har fået 37 point i turneringen, IKKE bliver reguleret ned i handicap, som normalt. Nu skal der scores 38 eller flere point for at gå ned i handicap. Samtidig skal deltagerne også have 1 point mere end ”normalt”, for ikke at blive reguleret OP i handicap.

Omvendt kan der være en turnering, hvor forholdene er så dårlige at der scores meget få point. Her kan den neutrale zone blive forskudt med -1 til -4 point.

Det vil så betyde, at der ”kun” skal opnås 33 point for at blive reguleret NED i handicap, hvis CBA er udregnet til -4. og 34 point ved CBA -3 osv.

 

Samtidig skal der også endnu færre point til, for at undgå at blive reguleret OP i handicap.

Eks. En spiller i handicap gruppe 2 spiller til neutral zone med 31-33 point ved CBA udregning på -3

  

NB. Ingen bliver reguleret op med CBA beregning på -4.

Tabel med neutrale zoner

Nedenfor er en tabel, som angiver den ”normale” neutrale zone i de forskellige handicapgrupper. Det er altså denne zone som kan blive forskudt op eller ned i hver enkel turnering på baggrund af scores.

 

Hcp. gruppe

Hcp.

Neutral zone: 18 huller stableford point

1

op til 4,4

35-36

2

4,5 til 11,4

34-36

3

11,5 til 18,4

33-36

4

18,5 til 26,4

32-36

5

26,5 til 36,0

31-36

6

37 og derover

0-36

 

Der skal være minimum 10 deltagere med handicap under 26,5 for at der foretages CBA beregning. Ved færre end 10 deltagere vil der ikke ske justering af de neutrale zoner.

Udregning af CBA

Selve udregningen af CBA foregår i GolfWorks, på baggrund af spillerne i handicapgrupperne 1-4. Resultatet af beregningen gælder også for handicapgruppe 5.

 

Fordele og ulemper

Fordelen ved denne nye udregningsmetode er, at der nu i langt større grad tages forbehold for forholdene ved hver enkelt turnering. Spillere som eksempelvis er meget kede af at gå op i handicap, skal ikke på samme måde være bekymret for at deltage i en turnering hvor vejret er dårligt. Og når vejret så er dårligt, bliver spillere som på trods af det dårlige veje alligevel går en rigtig god runde, belønnet endnu mere.

Ulempen er dog, at deltagere i en turnering fremover ikke selv kan regne deres nye handicap ud umiddelbart efter turneringen. Det er først når alle scores er tastet ind, at der kan foretages en udregning af CBA, og dermed fastslå de neutrale zoner.

Efter regulering af handicap, vil det fremgå i handicaparkivet i GolfWorks, hvad CBA er blevet udregnet til i den respektive turnering. En bekræftelse vil også blive sendt på mail til hver deltager i turneringen. 

 

4 tanker om “Regulering af handicap efter turneringer

 1. BennyJ

  Kasper og Claus har ret!

  Det nye system er ikke så tosset, men når de fleste spillere har et handicap der er for lavt, i forhold til deres spillestyrke – så går det galt.

  Når der spilles turnering, sker der en CBA-beregning. Den har til formål at justere neutral zone i op- eller nedadgående retning hvis bane- og vejrforhold er unormale. Beregningen sker på baggrund af alle scores i den pågældende turnering.

  Resultatet af en CBA beregning kan gå fra +1 til -4.

  NB. Ingen bliver reguleret op med CBA beregning på -4

  I en turnering hvor det blæser, regner – ingen "rul" på banen, så er det svært at spille til handicap, der bliver kun scoret få point. Den neutrale zone vil med stor sandsynlighed bliver forskudt med -4.

  Den neutrale zone må selvfølgelig ikke blive forskudt med -4 under normale bane- og vejrforhold. Men det sker, hvis der er mange spillere i en turnering, som ikke spiller i nærheden af deres handicap.

  Det er selvfølgeligt forkert at der ikke reguleres op i turneringen, fordi spillerne generelt har et hcp., der er for lavt.

  Jeg har derfor anmodet DGU om at se nærmere på sagen. DGU's handicapkomite har det med på deres kommende møde.

  Mvh. Benny Jensen

 2. Florentz Indlægs forfatter

  Vi kan ikke lave lokal regler til EGA’s handicapregler som trådte i kraft den 2. Juli 2012. Vi må vænne os til de nye regler

 3. Kasper Maglegaard Lorenzen

  Hvis det nye system skulle få danskernes golf hcp. at blive mere retvisende, så burde man have foretaget en “årsrevision” for det seneste år (2/7-2011 – 1/7-2012), inden man indførte CBA reguleringen.

  Det giver jo ikke nogen mening, at man ved at lave 37 p. ved de gamle regler før den 2. juli 2012 ville være blevet reguleret ned med 0,2, (fra hcp. 10,0 til hcp. 9,8), men efter den 2/7 2012, bliver reguleret ned med hele 1,0 efter de nye regler, bare fordi der i den pågældende turnering (herredag d.17 juli, i fint vejr vel at mærke), kun er 3 spillere, der laver mere end 36 p.

  Selv om man gerne vil ned i hcp. (det vil de fleste vel) så kan det ikke være rigtigt, at man skal blive “belønnet” på denne måde, så længe det er almindelig kendt, at langt de fleste har et for lavt hcp., end de reelt kan spille op til, hvilket jo er den direkte årsag til den voldsomme regulering.

  Jeg foreslår derfor, at vi indtil den første “årsrevision” er foretaget maksimalt bliver reguleret i nedadgående retning, efter de gl. regler!

  At alle dem, der ikke spillede op til bufferzonen den pågældende dag, ikke bliver reguleret op med 0,1 efter de nye regler, er der sådan set ikke noget nyt i, da vi før 2. juli 2012, var omfattet af 10 % reglen (dvs. hvis mindre end 10 % ikke spillede op til den gamle”frozen zone”, blev ingen reguleret op med 0,1.

 4. Claus Rasmussen

  Mærkværdige regler… En af begrundelserne for, at vi stakkels danske golfspillere absolut skulle påtvinges det øvrige Europas handicapsystem var, at vi havde for lavt handicap i forhold til spillere fra andre lande. Og så indfører man søreme et system, der beskytter dårlige spillere mod at gå op i handicap i forbindelse med turninger – og samtidig forærer gode spillere en yderligere reducering af handicappet.

Der er lukket for kommentarer.