Regionsgolf i Sydsjællands Golfklub Mogenstrup

Det er klubbens ønske at så mange medlemmer som muligt får mulighed for at prøve kræfter med turneringsgolf i regi af Regionsgolf.

Vi tilmelder derfor det antal hold der skal til for at dække interessen. Dog med den begrænsning at hvis holdsammensætningen ikke kan gå op, så vil det være medlemmer der ikke spiller på et DGU-hold der vil blive foretrukket.

I Sydsjællands Golfklub Mogenstrup har vi ingen lukkede hold i Regionsgolf. Alle er velkommen til at deltage.

Hold og holdudtagelse

Hvert hold består af en bruttotrup på max. 3 damespillere og 6 herrespillere. Som udgangspunkt er det disse spillere der udgør holdet i alle kampene.

Bruttotrupperne laves, på baggrund af medlemmernes tilmeldinger, af Regionsgolfkoordinatoren og en repræsentant fra bestyrelsen. Det kan hænde at bruttotruppen ikke er fuldtallig. I disse tilfælde er det holdkaptajnens ansvar at få fyldt bruttotruppen op inden sæsonstart.

Da sigtet med Regionsgolf er at få så mange ud at spille som muligt, skal alle i bruttotruppen spille mindst to kampe. Det er holdkaptajnens ansvar at det sker.

Når programmet ligger klar sender holdkaptajnen en mail ud til alle i bruttotruppen for at få et overblik over om alle kan spille på alle spilledage. På baggrund af det beslutter holdkaptajnen hvem der skal spille hvilke kampe. Det er op til den enkelte holdkaptajn at beslutte om holdene bliver sat til alle kampe inden turneringsstart, eller om holdene bliver sat fra gang til gang. Uanset hvilken model der vælges, sender holdkaptajnen en mail ud til alle i bruttotruppen om hvem der spiller den næste kamp.

Hvis holdet undtagelsesvis ikke kan stille hold med spillere fra bruttotruppen, er det holdkaptajnens opgave at sikre holdet er fuldtalligt. Holdkaptajnen har frit valg på alle hylder, også blandt spillere på andre Regionsgolfhold og spillere der er tilknyttet et hold i DGU-regi. Det vil være rettidig omhu at have en reserveliste klar hvis situationen skulle opstå. Ved afbud skal spillere fra bruttotruppen skal dog altid have tilbuddet først.

Kampe på hjemmebane

I Regionsgolf er det sociale element en vigtig del. Derfor spiser holdene sammen bagefter. Man betaler selv sin mad, og det er kutyme at hjemmeholdets spillere byder modstanderen på noget at drikke.

Det er sådan vi gør i Sydsjællands Golfklub Mogenstrup, og dermed en forudsætning for at deltage på et Regionsgolfhold.

Senest en uge før alle hjemmekampe sender holdkaptajnen en mail til modstanderens holdkaptajn. Vi vil gerne have at de hold der gæster os føler sig velkommen. Så mailen bruges til at oplyse om forskellige praktiske ting og give modstanderne et positivt indtryk af vores klub. Inden sæsonstart vil holdkaptajnerne få udleveret en standard mail, som de selv kan versionere til den pågældende kamp.

Generelt

I Sydsjællands Golfklub Mogenstrup er det et prioriteret mål at vi i alle sammenhænge spiller hinanden gode, både på og udenfor banen. I Regionsgolf betyder det f.eks. at holdkaptajnen skal kunne stole på et tilsagn, og at man som spiller er loyal overfor sin holdkaptajn. Holdkaptajnerne udfører et stort arbejde vi alle har glæde af. Det skal vi naturligvis respektere.

Der kan læses mere om Regionsgolf HER

Inden for de ovennævnte rammer, spiller vi i Sydsjællands Golfklub Mogenstrup altid for at vinde.