Reflektion fra bestyrelsen

Kære medlemmer.

Først en stor tak til alle jer, der mødte op på den ekstraordinære generalforsamling og med jeres stemmer tilkendegav jeres holdning til den siddende bestyrelse med et enten “for” eller “imod”. Endvidere stor tak for god ro og orden, samt for opretholdelse af en god, sober og ordentlig dialog fra alle sider af salen.

Afstemningen endte med et flertal for den siddende bestyrelse. Således stemte ca. 260 for den siddende bestyrelse. Men der var også ca. 180 der stemte imod den siddende bestyrelse. Det er ikke et resultat, bestyrelsen umiddelbart kan være tilfreds med. Resultatet viser, at der er opbakning til bestyrelsen; men det viser også, at der er en stor del, der ikke bakker bestyrelsen op.

Der er nu omkring to måneder til den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen vil med det givne mandat fortsætte sit arbejde, og vil samtidig gøre sit til at få genoprettet den gode stemning i klubben, hvor målet skal være, at skabe en god og solid fællesnævner for alle – uanset ståsted.

Lad os nu alle samles og se fremad med konstruktive briller, så en lignende situation ikke gentager sig. Vi har en fantastisk golfbane, golfklub og omgivelser, samt skønne rammer at drive denne i. Vi skal alle være i klubben og føle glæde derved. Det må og skal være målet. Sporten og fællesskabet. Uanset ståsted.

Dét skal være vores vigtigste fælles mål for fremtiden – såvel på kort sigt, som på langt sigt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

1 tanke om “Reflektion fra bestyrelsen

 1. Per Langelund

  Hej Bestyrelse!

  Undertegnede var desværre på ferie i søndags og kunne derfor ikke deltage i den ekstraordinære generalforsamling.

  Jeg var en af de 180 “imod” bestyrelsen via min fuldmagt, og jeg vil ikke lægge skjul på at resultatet var uventet for mig!

  Til gengæld er jeg glad for bestyrelsene indlæg, specielt om afholdelsen af generalforsamlingen, som tilsyneladende foregik i god ro og orden og ikke mindst at den blev afholdt i en god tone!

  Det er vigtigt for vores klub nu, at ingen går og bære nag, dette har blot vist at demokratiet også virker i en golfklub som vores.

  Håber det vil lykkedes for jer at få skabt en bedre stemning i klubben, men tror i har en stor opgave foran jer, men held og lykke herfra, håber i vil lykkedes det har klubben og medlemmerne brug for………

  Må jeg foreslå jer at når i nu skal diskutere hvordan i får vendt stemningen i klubben, var det måske en ide at invitere et par af de “kritiske” medlemmer med til det punkt på dagsordnen, der kunne jo være nogen som kunne bidarge med noget konstruktivt!

  Med venlig hilsen
  Per Langelund
  315

Der er lukket for kommentarer.