Referat fra generalforsamling 12/12 2019

thumbnail of Referat generalforsamling 2019 12 12Fremmødte var 78 stemmeberettigede medlemmer med tilsammen 27 gyldige fuldmagter – i alt 105 stemmer af i alt 650,8 mulige. Der var således ikke tilstrækkeligt fremmødte til endelig vedtagelse af forslag om ændring af vedtægter.

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget og godkendelse af bestyrelsens forslag til medlemskontingenter.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af revisor og suppleanter.
9. Eventuelt.

Referatet i sin heldhed kan læses <HER>