Referat fra årets generalforsamling, torsdag den 7. december 2017

Referatet fra årets generalforsamling, torsdag den 7. december 2017
ligger nu klart – og kan læses ved at åbne dette indlæg og klikke HER

Afgående formand Allan Jørgensen og nyvalgt formand Henrik Karlsen

 

Suppleant Troels Haugsted takker af efter 4 år på posten

 

 

 

 

 

 

9 tanker om “Referat fra årets generalforsamling, torsdag den 7. december 2017

 1. Finn Olsen

  Jamen… sikken en julegave, klubben her måske kan erhverve.
  At skaffe 100 gavegivere burde ikke være et problem.
  Bestyrelsen skal vist her, hurtigst muligt, trække i arbejdstøjet.

  Nye medlemmer er jo bare win – win. Tak til John ?

  Finn Olsen
  1913

  • Christian Filip Sørensen

   @Finn Olsen,

   Bestemt, tak til John 🙂

   Jeg har knyttet en længere kommentar hertil i Johns indlæg, nedenfor

   vh
   Christian Sørensen,
   kasserer

 2. John Birk Nielsen

  I debatten vedrørende forslaget om at konvertere til Golfbox nævnte bestyrelsen at det ville afstedkomme en udgift på ca. 125.000, som ikke var indeholdt i budgettet.

  Jeg blev indmeldt i Sydsjællands Golfklub i januar 2017, men inden da var jeg medlem af Hjortespring Golfklub. Hjortespring Golfklub var godkendt som en almennyttig forening i henhold til ligningslovens § 8A. Det gjorde det muligt for klubben at modtage delvis momsrefusion. En betingelse for at modtage momsrefusionen var at der årligt var 100 gavegivere der hver gav en gave på 200 kroner til klubben. Gaven til klubben gav i øvrigt et skattefradrag til gavegiveren.

  Momsrefusionen til klubben udgjorde 3- 400.000 kroner årligt og gav mulighed for at foretage nogle investeringer der ellers ikke ville være råd til.

  Hvis Sydsjællands Golfklub blev godkendt som almennyttig forening og 100 medlemmer var villige til at give en gave, kunne vi få plads i budgettet til konvertering til Golfbox og andre investeringer, der ville komme os alle til gode.

  Jeg kender ikke de nærmere detaljer om hvordan man godkendes som almennyttig forening, men mon ikke DGU eller Hjortespring Golfklub kunne hjælpe med råd og vejledning.

  John Birk Nielsen
  Medlem 4366

  • Christian Filip Sørensen

   @John Birk Nielsen

   Hej John,

   Mange tak for input. Jeg vil undersøge de muligheder der er for en sådan godkendelse.

   Af hvad jeg har undersøgt indledningsvist, så er der to ben heri:

   1) godkendelse som almen velgørende forening
   2) ansøgning om momskompensation

   Vi vil tidligst kunne opnå godkendelse som velgørende forening gældende for 2018 og momskompensationen søges bagud i det efterfølgende år, dvs. i 2019 ansøges kompensation for moms betalt i 2018. Dette blot for at pointere at der går en periode, hvor udgiften til moms er afholdt og indtil godtgørelse kan ske.

   Selve ordningen med denne momskompensation er en puljeordning og denne pulje var i oplægget til finansloven 2018 foreslået fjernet. Dette er umiddelbart – heldigvis – taget af bordet igen (nu ER der jo ikke vedtaget finanslov endnu) så for nu består ordningen.

   Da det er en puljeordning bliver den ansøgte momskompensation endvidere ikke givet én til én, men fordeles mellem de ansøgende foreninger, som kun er blevet større i antal, mens puljen er blevet mindre.

   Selve omfanget af kompensationen beror på de faktiske udgifter til købsmoms og et omfang i den størrelsesorden du nævner fra Hjortespring ser jeg ikke, men derfor skal vi selvfølgelig finde alle de midler vi kan 🙂

   Ovenstående er IKKE for at sætte en prop i initiativet, blot for lige at pointere nogle forhold omkring ordningen.

   Jeg vil derfor også tage kontakt til DGU for at høre om de kan oplyse yderligere herom.

   vh
   Christian Sørensen,
   kasserer

 3. Jan Nielsen

  Jeg deltog på generalforsamlingen, og blev som en del øvrige egentligt overrasket over så meget at ordet “konflikt” blev brugt, både under formandens beretning, samt også den afsluttende bemærkning.

  Jeg syntes at bestyrelsen har gjort et vældigt godt stykke arbejde med at løse opgaver og få lagt låg på de uoverensstemmelser der har været. Skulle vi ikke lade låget være lukket ? Samt ikke hele tiden referere til gamle konflikter?

  Jørgen Smith nævner en bekymring omkring bestyrelsens sammensætning, og kan endvidere dokumentere det.

  Set fra min side et meget relevant indlæg, da vi trods alt skulle stemme om vores kommende bestyrelse, og medlemmer også gerne ser bestyrelsen aktiv og synlig på de opgaver som hvert medlem påtager sig.

  Der er mange måder at kommunikere på, men jeg må sige at “konflikten” i hvertfald blev genoplivet under formanden svar.

  Nu er der en ny mand ved roret, så kan vi jo passende starte her.

  Velkommen som formand til Henrik Karlsen,. Du gjorde et vældigt godt indtryk ved at kommunikere at bestyrelsen skal lytte til medlemmerne. Tak for det.

  Det med at lytte til medlemmerne er også et skifte til Golfbox som klubbens IT-system, og som stort alle andre i Danmark anvender. Det har været et ønske gennem flere år, og denne gang er det nu vedtaget som generalforsamlingsbeslutning at skiftet skal ske.

  Når jeg læser referatet står det ikke helt klart at det er en beslutning vedtaget på generalforsamling, men i referatet lidt vel “farvet” af de helt uoverkommelige opgaver der er med et skifte.

  Nu har jeg selv arbejdet i IT branchen i mere end 30 år, og driver i dag egen virksomhed. At backend systemet på Golfworks skulle være meget langt foran øvrige må jeg korrigere lidt.. Mig bekendt så vedligeholdes der overhovedet ikke mere på vores version af backend produkt fra Microsofts side, og produktet er afløst af en anden generation af ERP systemer.

  Når vi ser på alle landets klubber der drives af Golfworks, så er der adskillige klubber som driver administrationen med mindre timer end vi anvender i vores administration. Såfremt at Golfbox og tilhørende backend system ikke fungerer, så kunne det jo ikke lade sig gøre.. Jeg syntes vi skal forholde os neutrale og basere tingene på fakta.

  Skulle der være et ønske om deltagelse i kommende forhandlinger om skifte, så deltager jeg gerne med neutrale briller. Bestyrelsen er velkommen til at kontakte mig.

  Jan Nielsen
  Medlem 150

  • Jan Nielsen

   Korrektion .. lidt forvirring om Golfbox og Golfworks ..

   2. sidste afsnit skulle være :

   Når vi ser på alle landets klubber der drives af Golfbox, så er der adskillige klubber som driver administrationen med mindre timer end vi anvender i vores administration. Såfremt at Golfbox og tilhørende backend system ikke fungerer, så kunne det jo ikke lade sig gøre.. Jeg syntes vi skal forholde os neutrale og basere tingene på fakta.

  • Bjarne Andersen

   Et godt tilbud til bestyrelsen og det kommende It-udvalg.?
   1115, BjarneA

  • Henrik Karlsen

   Hej Jan.
   Tak for din interesse i deltagelse i arbejdet om skiftet til GolfBox.
   Jeg forstår ikke helt din tvivl om, hvorvidt forslaget blev vedtaget. Det blev det, dog med den korrektion at arbejdet skulle være påbegyndt inden 1. april 2018. Det var en klar gf-beslutning af skifte til GolfBox
   Straks i det nye år nedsættes et IT-udvalg bestående af interesserede og en eller to fra bestyrelsen. Der skal laves et kommissorium, hvorefter arbejdet kan gå i gang. Hvorvidt samme udvalg skal arbejde med hjemmesiden eller der skal nedsættes et andet udvalg til dette vil blive drøftet.
   Der vil under hele processen løbende blive informeret til klubbens medlemmer.
   Glædelig Jul og Godt Nytår til dig og dine.
   Henrik Karlsen

 4. Jørgen Smith

  Formanden får altid det sidste ord.
  Det er normalt, men ikke altid lige rimeligt, slet ikke når formanden benytter det til en kommentar på lige fod med det jeg bliver beskyldt for.
  Mine kommentarer blev på generalforsamlingen kun fulgt op med hovedrysten fra det meste af bestyrelsen. Når jeg på generalforsamlingen anbefaler medlemmerne at stemme på tre navngivne kandidater, og ikke på Henrik Karmark skyldes dette ikke hverken en personlig hetz eller gammelt nag. Det skyldes at han efter min mening ikke har passet sit arbejde idet han ikke er mødt op til ganske mange af bestyrelsesmøderne i sin seneste valgperiode. Dette tyder på at han enten er træt eller prioriterer anderledes. Det fremgår af bestyrelsesmødereferaterne hvem der er tilstede, så det kan man ikke løbe fra.
  Jeg nævnte det sidste år på generalforsamlingen, men også her var Henrik Karmark fraværende.
  Henrik Karmark har de sidste fem år lovet at udføre et yderst nødvendigt arbejde med modernisering af klubbens IT-anvendelse herunder hjemmesiden. Løfterne fremgår af klubblad nummer 2- 2013 og klubblad nummer 2 – 2015. Da jeg fremførte kritikken om manglende opfyldelse af valgløfter, måtte en andet bestyrelsesmedlem svare at nu havde klubben ikke råd.
  Jeg synes af vi som medlemmer må forlange at bestyrelsesmedlemmer kommer til bestyrelsesmøderne og samtidig opfylder, med en meget rimelig frist, de løfter de blev valgt på. Sker dette ikke, må man forvente at blive udsat kritik, og at andre kandidater i stedet bliver foreslået til posten i bestyrelsen.
  Bestyrelsen kan vælge at opfatte dette som om der bliver “kørt på” et medlem af bestyrelsen. Dette er jeg bestemt ikke enig i.
  Jeg mener det er medlemmernes ret at fremføre kritik, oven i købet dokumenteret kritik, når der er noget der ikke er i orden. Kun de klubber der har en aktiv, dygtig og energisk bestyrelse kan forvente at få medlemmernes fulde opbakning, og det er de klubber der er sikret overlevelse på længere sigt.

  Jørgen Smith

Der er lukket for kommentarer.