Referat af ekstraordinær generalforsamling 9/1 2020

thumbnail of Referat ekstraordinær generalforsamling 2020 01 09Fremmødte var 29,2 stemmeberettigede medlemmer, med tilsammen 7 fuldmagter og dermed 36,2 stemmer i alt. For endelig vedtagelse af vedtægtsændringer kræves mindst 24,2 stemmer for forslaget.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Forslag til endelig vedtagelse af vedtægtsændringer.
3. Eventuelt.

Referatet kan læses i sin helhed <HER>