Referat af ekstraordinær generalforsamling 28. december 2012

Referat af ekstraordinær generalforsamling.

Der var 11 fremmødte og 0 stemmer ved fuldmagt i alt 11 stemmer.

  1. Som dirigent blev valgt – Per Sørensen
  2. 11 Stemte for – 0 stemte imod – 0 stemte blankt – Forslaget blev vedtaget.
  3. Intet

Pbv.

Per Sørensen