Ordinær generalforsamling 10. december 2012

Medlemmer af Sydsjællands Golfklub Mogenstrup indkaldes hermed til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

MANDAG DEN 10. DECEMBER 2012 KL. 19.30 I KLUBHUSET

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

4. Forelæggelse af budget og godkendelse af bestyrelsens forslag til indskud og medlemskontingenter.

5. Forslag fra bestyrelsen.

6. Forslag fra medlemmerne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

8. Valg af revisor og suppleanter.

9. Eventuelt.

P.b.v.

Benny Jensen
Klubsekretær

 

Ad. 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslår: Lars Urup.

Ad. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

Formand Peter M. Floridon.

Ad. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Kasserer Jørgen Smith.

Ad. 4. Forelæggelse af budget og godkendelse af bestyrelsens forslag til indskud og medlemskontingenter.

Bestyrelsens forslag til kontingent for 2013:

 

 

Nuværende

Bestyrelsens forslag

Seniorer

Kr. 2.880,-

Pr. ½ år

Kr. 2.970,-

Pr. ½ år

Pensionister 

Kr. 2.880,-

Pr. ½ år

Kr. 2.970,-

Pr. ½ år

Ynglinge

Kr. 1.620,-

Pr. ½ år

Kr. 1.740,-

Pr. ½ år

Juniorer

Kr. 1.020,-

Pr. ½ år

Kr. 1.020,-

Pr. ½ år

Par-3 bane

Kr. 870,-

Pr. ½ år

Kr. 900,-

Pr. ½ år

Long Distance

Kr. 2.600,-

Pr. år

Kr. 2.700,-

Pr. år

Fleksmedlemmer

Kr. 1.200,-

Pr. år

Kr. 1.200,-

Pr. år

Passivt medlem

Kr. 400,-

Pr. år

Kr. 400,-

Pr. år

Indskud

Kr. 5.400,-

Pr. år

Kr. 5.400,-

Pr. år

Bagskab

Kr. 400,-

Pr. år

Kr. 400,-

Pr. år

Bagskab 80 cm

Kr. 500,-

Pr. år

Kr. 500,-

Pr. år

Bagskab overskab m. EL

Kr. 550,-

Pr. år

Kr. 550,-

Pr. år

Bagskab underskab m. EL

Kr. 600,-

Pr. år

Kr. 600,-

Pr. år

Bagskab ved Driving Range

Kr. 500,-

Pr. år

Kr. 500,-

Pr. år

Bagskab ved DR. overskab m. EL

Kr. 550,-

Pr. år

Kr. 550,-

Pr. år

Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ingen.

Ad. 6. Forslag fra medlemmerne:

Ad. 6.1 Forslag fra medlem 1115,

Bjarne Andersen.

Forslag om betaling for benyttelse af klubbens badefaciliteter.

Det foreslås at klubbens medlemmer skal betale et fast beløb hver gang de tager bad og bruger klubbens håndklæder. Pris for et bad inkl. brug af håndklæde fastsættes af bestyrelsen.

Ad. 6.2 Forslag fra medlem 764 og 765, Susanne og John Munthe.

Sydsjællands Golfklub overgår fra 1. januar 2013 til GolfBox, så klubben også får mulighed for at få del i den ½ million tider, der bookes i GolfBox om måneden i sæsonen.

Ad. 6.3 Forslag fra medlem 764 og 765, Susanne og John Munthe.

Bemandingen i sekretariatet reduceres til en fuldtidsstilling, og frivilligt hjælpekorps tilknyttes i spidsbelastninger – jvf. brugerundersøgelsen, hvor en stor part af klubbens medlemmer tilbød sig.

Ad. 6.4 Forslag fra medlem 81 og 366, Erland Jakobsen og Poul Jensen.

Forslag til vedtægtsændringer i § 9.

§ 9. Valg af bestyrelse.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, idet der årligt afgår 3 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

Konstituering finder sted på et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen. Omkonstituering kan finde sted. Udtræder formand, kasserer eller sekretær af bestyrelsen i løbet af generalforsamlingsåret, konstituerer bestyrelsen sig på det førstkommende bestyrelsesmøde.

Valg af formand og kasserer foretages direkte af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med sekretær.

I tilfælde af at formand eller kasserer udtræder af bestyrelsen, og der er mere end 120 dage til den ordinære generalforsamlings afholdelse, skal bestyrelsen med mindst 10 dages varsel indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest 60 dage efter bestyrelsen er blevet bekendt med udtrædelsen.

Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg på ulige årstal. Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer på lige årstal.

Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år.

Ethvert stemmeberettiget medlem er valgbart til bestyrelsen.

Genvalg kan finde sted.

Ad. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Følgende fra bestyrelsen er på valg:

Bestyrelsesmedlem: Leif Sønderstgård – modtager genvalg.

Kasserer:

Jørgen Smith – modtager ikke genvalg.

Bestyrelsesmedlem:

Martin Voltzmann – modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår:

Genvalg af Leif Sønderstgård

Nyvalg af Christian Wennicke

Nyvalg af Henrik Gustafsson

 

Leif Sønderstgård

Jeg er 45 år gift med Lotte, som ligeledes er meget aktiv i klubben, sammen har vi Karoline på 10 år. Vi er bosiddende i Brøderup ved Tappernøje. Til daglig er jeg Varehuschef for Elgiganten i Slagelse.

Jeg har været medlem af Sydsjællands Golfklub siden 1995 og spiller på vores fantastiske bane ca. 2 gange om ugen, samtidig beskæftiger jeg med turneringsudvalget, hvor jeg har været formand de seneste 4 år.

Efter at havde siddet som suppleant i nogle år, blev jeg valgt ind i bestyrelsen i 2010 og fik ansvar for det sportslige, herunder eliteafdelingen, juniorafdelingen, turneringsudvalget og ikke mindst klubberne i klubben.

Jeg vil gerne fortsætte dette arbejde, da jeg mener, at det har stor betydning for det sociale liv i vores golfklub, samtidig synes jeg at det er spændende at være med til at drive en golfklub i en tid hvor der er behov for fuld fokus på en fornuftig og omkostningsbevist drift i alle niveauer.

Leif Sønderstgård

 

Christian M. Wennicke

Jeg er 40 år, gift med cand. jur. Suzanne Wennicke, og har tre børn. Jeg har været medlem i Sydsjællands Golfklub siden den 1. juni 2000, men passivt medlem i en årrække, som følge af bosættelse i Grønland.

Jeg er opvokset og bosiddende i Næstved, Appenæs, og er i dag – på snart ottende år – medindehaver af et lokalt revisionsfirma med 15 ansatte.

Jeg er medlem af bestyrelsen og kasserer i Støtteforeningen for Børnehuset på Næstved Sygehus, hvilken forening jeg selv har været medvirkende til at oprette, og som er i en rigtig god udvikling – en Støtteforening, der arbejder for de indlagte børns vilkår.

Endvidere er jeg bestyrelsesmedlem i Næstved Bridgeklub, hvor jeg er klubleder. Herudover er jeg ansvarlig for årgang U9 i Næstved Boldklub, hvor jeg tillige er en del af samme årgangs trænerteam. Er desuden involveret i mine børns klasseråd og dertil hørende aktiviteter.

Ud over familien, golf og mit arbejde, er mine store lidenskaber maratonløb og bridge.

Med min baggrund som revisor, samt med ballast fra mine nuværende og tidligere tillidshverv, mener jeg til fulde at kunne bidrage bestyrelsen med de kvalifikationer, som ønskes, ligesom jeg kan ”stå på mål” for den viden og erfaring, en bestyrelsespost som kasserer indeholder.

Jeg er en uformel person, let omgængelig, og i samtlige mine gøremål, sætter jeg altid kvalitet før kvantitet.

Christian Wennicke

 

Henrik Gustafsson

Jeg er 40 år, gift med Rikke. Sammen har vi tre drenge på henholdsvis 6, 8 og 11 år, som alle spiller golf her i klubben. Vi er bosat i Næstved, som vi flyttede til fra København i 2005.

Jeg kommer fra Herning hvor jeg spillede golf som yngling. Jeg har været medlem her i klubben siden 2008
og er formand for juniorudvalget.

Til daglig er jeg officer i Hæren og studerer på Forsvarsakademiet frem til sommeren 2013. Har været udsendt til Afghanistan med ansvar for logistik.

Har bestyrelseserfaring fra Boldklubben Herning Fremad, en klub på ca. 750 medlemmer, hvor jeg var bestyrelses-medlem og formand, derudover har jeg været formand for Herning Dart og Billard klub, en lille klub på 50 medlemmer.

Henrik Gustafsson

 

Som suppleanter foreslår bestyrelsen:

1. suppleant: Carsten Petersen

2. suppleant: Frank Krüger

1. suppleant: Carsten Petersen

Jeg er 37 år, gift med Lene og har været medlem i SGM siden 1989. De seneste 6 år har jeg fungeret som bladsalgskoordinator hos Sjællandske Medier A/S; men må nu søge nye udfordringer.

Som suppleant til klubbens bestyrelse ser jeg frem til at kombinere min interesse for golf med mine evner indenfor salg og marketing.

Jeg har gennem de seneste 15 år været meget engageret i Volleyballklubben Næstved som formand og spillende træner. Derfor vil det glæde mig, om mit personlige drive også kan bidrage til, at SGM kommer endnu mere på det lokale og regionale scorekort!

Carsten Petersen

 

2. suppleant: Frank Krüger

Jeg er 47 år og gift med Christina og sammen har vi Andrea på 9 år, og vi bor i et dejligt hus i Kostræde Banker. Jeg startede med at spille golf i 1996 og alle år som medlem af Sydsjællands Golfklub.

Jeg har gennem mere end 10 år været en del af klubbens Turneringsudvalg, hvilket jeg har tænkt mig at fortsætte med, da det er dejligt at kunne hjælpe lidt til i klubben, ved at være turneringsleder nogle gange om året.

For at tjene til dagen og vejen arbejder jeg i et stort japansk firma, der hedder Epson. Hvor jeg har ansvaret for salg af Storformatprintere i Danmark. Udover golf er mine andre fritidsinteresser fotografi, tennis og motionsløb.

Frank Krüger

 

Ad. 8. Valg af revisor og suppleant:

Revisor:

Lars Bent Petersen – modtager ikke genvalg.

Revisorsuppleant:    

Claus Schroll – modtager genvalg

Bestyrelsen foreslår:

Nyvalg af revisor: Per Birk-Sørensen

Genvalg af revisorsuppleant: Claus Schroll

 

Ad. 9. Eventuelt

 

Fuldmagt til generalforsamlingen kan hentes HER

2 tanker om “Ordinær generalforsamling 10. december 2012

 1. Erland Steen Jakobsen

  Hej.

  Vedr. 6.4.

  Det er altså medlem nr. 81, og ikke nr.80 der er forslagsstiller.

  mvh.
  Erland Jakobsen
  medlem nr. 81

  • Henrik Karmark Indlægs forfatter

   Hej Erland,
   Det er hermed rettet 🙂

   Henrik

Der er lukket for kommentarer.