Ordinær generalforsamling

Alt om generalforsamlingen kan åbnes HER

 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
TORSDAG DEN 11. DECEMBER 2014
KL. 19.30 I KLUBHUSET

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget og godkendelse af bestyrelsens forslag til medlemskontingenter.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af revisor og suppleanter.
9. Eventuelt.

P.b.v.
Benny Jensen
sekretær