Ordinær generalforsamling 7. december 2023

ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 7. DECEMBER 2023 KL. 19.30 I KLUBHUSET

Dagsorden for ordinær generalforsamling.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 4. Forelæggelse af budget og godkendelse af bestyrelsens forslag til
  medlemskontingenter.
 5. Forslag fra bestyrelsen.
 6. Forslag fra medlemmerne.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 8. Valg af revisor og suppleanter.
 9. Eventuelt.

Hele indkaldelsen inkl. årsskrift kan læses herunder eller hentes <HER> – Fuldmagt til generalforsamlingen kan hentes <HER>

Aarsskrift2023