Nytårsnyheder 2020

Spændende NYTÅRSNYHEDER

GODT NYTÅR ønskes til alle!

Bestyrelsen har udnævnt år 2020 til året med mange nye og spændende initiativer:

– Klubben opretter et Kommunikations- & PR-udvalg

– Klubben opretter et Rekrutteringsudvalg

– Klubben opretter et Projekt- og Byggeudvalg, der får til opgave at undersøge mulighederne for et indendørs golf- og motionscenter

Kommunikations- & PR-udvalget:

Opgaven er, såvel internt som eksternt, at promovere og udbygge kendskabet til golf og aktiviteterne i klubben.

Udbredelsen vil ske via den lokale presse, nyhedsbreve og sociale medier.

Udvalgsmedlemmer søges:

Finn Olsen er udvalgsformand og efterlyser 4-5 udvalgsmedlemmer, gerne med kreative PR evner og tekstflair, erfaring med billede- og tekstbehandling eller erfaring/interesse for kommunikation og markedsføring på sociale medier, herunder Facebook.

Så kom ud af busken… J og meld dig til spændende opgaver i det nye udvalg.

Kontakt Finn Olsen tlf. 2968 0853

Rekrutteringsudvalget:

Målet er at skaffe 100 nye medlemmer i 2020 (vi fik 73 nye i 2019).

Derfor iværksættes nu, i samarbejde med DGU og Begynderudvalget, en større og spændende rekrutteringskampagne.

Undersøgelser viser, at rigtig mange mennesker er interesseret i golf, men at de skal hjælpes/oplyses/ kontaktes/aktiveres mv. for at få øjnene op for sporten.

Udvælgelse af medlemmer til udvalget er igangsat.

Brænder du for idéen, og er du en effektiv, idérig planlægger, der vil indgå i udvalget, så kontakt ekretariatet.

Næste møde med DGU er den 13. januar 2020.

Projekt- & Byggeudvalget:

Det er uhyre vigtigt, at klubben fornyer og udvikler sig.

Projekt- & Byggeudvalgets opgave bliver således, at undersøge mulighederne for, at indrette et indendørs kombineret golf- og motionscenter.

Udvalget vil bestå af 6-7 medlemmer med de fornødne ekspertiser.

Det indendørs golfcenter vil indeholde 2 trackmann simulatorer (spil 50 top baner) og 3-4 udslagssteder i net.

Et eksternt firma skal kunne leje lokaler af klubben, hvad angår motionsdelen.

Projektet tænkes udført i de 2 store rå loftrum på 1. salen, som pt. står ubenyttet hen.

Ekstraordinært er der mulighed for at søge EU fondsmidler, med op til 50% tilskud, til berettigede og egnede projekter.

Tænk hvilket liv der bliver i klubben, i hele vinterhalvåret, når vi kan spille golf og dyrke motion indendørs. Også med mulig deltagelse af øvrige lokale beboere og institutioner.

Med afsmittende effekt/ forøget omsætning i cafeen, proshoppen og pro-træner – og ikke mindst NYE potentielle golfmedlemmer.

Medlemsmøde/information:

Klubben ønsker at undersøge medlemsinteressen på det kombinerede golf- og motionscenter.

Derfor udsendes i løbet af første halvår indbydelse til et medlemsmøde i klubben. Her vil projektet blive nærmere præsenteret, med henblik på en åben debat.

 

Klubben/Bestyrelsen både håber og tror på en massiv medlemsopbakning, til de her nævnte nye spændende initiativer/projekter.

 

Bestyrelsen/Kommunikations- og PR-udvalget

Januar 2020