Nyt fra banen januar 2022

Så er vi blevet færdige med at rette parkeringspladsen op med nyt knust asfalt og har etableret et aquadræn, som gerne skulle forhindre at vejen langs med driving rangen skyller væk ved større regnmængder.

Vi har også lavet drænarbejdet færdig nede på hul 3, hvor vi jo i en del tid har haft et meget vådt område venstre om greenen.

Vi har haft Kasper Demant til at lave disse 2 projekter med hjælp fra greenkeeperne.

Der er også blevet plantet rhododendron og azaleaer i det nye bed, som er anlagt på pølsehøjen ved indspilsgreen/teestedet hul 1.

Nu er det så tid til at komme i gang med at fælde de træer, som Baneudvalget har besluttet skal fældes, så de andre træer kan fortsætte med at udvikle sig. Vi har i den forbindelse indkøbt nye træer, så vi planter det samme antal træer, som vi fælder.

Næste vinterprojekt bliver at forlænge vores carport til buggies , så der bliver plads til vores 5 nye leasede buggies. Det bringer os op på i alt 19 buggies, som kan bruges af både vores medlemmer og greenfeegæster. Carporten regner vi med at få lavet ultimo februar/primo marts. Det bliver Børge Jakobsen & Søn, der opfører carporten med hjælp fra greenkeeperne.

Venlig hilsen
Greenkeeperne