Nyt fra banen december 2021

Kære medlem.

Vi har nu fået ordnet greens, så de er klar til vinteren.

Greens er blevet dybdeprikket , og vi har givet en gang vintergødning , men det vigtigste har igen i år vist sig, at være freden, som vi giver greens ved at begynde at spille på vinterbane.

Vi er i gang med maling af diverse emner , pæle, bænke, skraldespande osv.

Vi skal fra januar i gang med at servicere vores maskiner, således at de står klar til den nye sæson 2022 samt fælde nogle træer når vejret tillader det.

Vi har i år prioriteret at gøre lidt ved vores meget våde green på hul 3. Vi har nedlagt nyt dræn, som meget gerne skulle afhjælpe det våde område lige venstre om green.

Vi har gjort klar til at reparere på parkeringspladsen,  samt lave nye drænafløb , så vi kan mindske vores problemer med vejen langs drivingsrangen , som skyller væk når det regner meget.

Vi har fået fjernet det sidste hæk ved starterhuset,  og anlagt et stort bed,  hvor vi så snart det er muligt i det nye år,  vil plante nogle farverige Rhododendron og Azalea planter.

Med denne lille opdatering , vil vi i greenkeeperstaben gerne ønske alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår.

Greenkeeperstaben.