Nyt fra arbejdsgruppe

På sidste generalforsamling blev det vedtaget at nedsætte en arbejdsgruppe. Gruppen skulle analysere de fritspils- og rabatordninger klubben deltager i, og komme med ideer til nye tiltag.

Arbejdsgruppen består af Henrik Porst, Lars Damgaard Hansen og Svend Erik Hansen, som siden januar har holdt tre møder og gennemført en del analyser på ordningerne.

Arbejdsgruppen er ved at lægge sidste hånd på de første anbefalinger til bestyrelsen. Vi er nu gået i gang med at finde nye produkter, som kan tilbyde nye muligheder for medlemmerne og klubben, enten som erstatning for andre ordninger eller som supplement til de eksisterende.

Gruppen ser frem til at kunne præsentere deres arbejde og resultater for bestyrelsen sidst på foråret.

Svend Erik Hansen