Nyhedsbrev til medlemmer februar 2024

Kære medlemmer

Nu er vi snart igennem vinterpausen for vores udendørssport. Som Henrik, vores chefgreenkeeper, skrev i forrige uge, så er banen stadig meget våd og dato for, hvornår vi kan lukke banen op er udelukkende bestemt af vejret. Det våde vejr har givet lidt begrænsninger på udendørsarbejdet over vinteren, men vi kommer forhåbentlig snart i gang udenfor.

Bestyrelsen

Bestyrelsen har været samlet til en temadag i starten af måneden. Der er kommet tre nye medlemmer ind i år og sidste år fik vi to nye bestyrelsesmedlemmer. Derfor gennemgik vi vores vision, værdier, strategi og planer. Det gav rigtige gode drøftelser og en god indføring for de nye i hvilken retning, vi arbejder på at udvikle klubben.

Vi gennemgik forslag fra alle bestyrelsesmedlemmer på planer for 2024 på respektive ansvarsområder, og specielt de nye bestyrelsesmedlemmer skal selvfølgelig bruge lidt tid på, at få deres områder ind under huden og skabe det fundament, de gerne vil have i deres arbejde. Det betyder at de vil afsøge hjælpere til deres udvalg og arbejde i den kommende tid.

Nye retningslinjer

Bestyrelsen har modtaget et meget gennemarbejdet oplæg til organisering af et frivilligt hjælperkorps fra Bane/Hus-udvalget, som bestyrelsen har behandlet på vores ordinære møde den 12. februar. Vi arbejder desuden med nye retningslinjer for sponsorarbejdet og rabatter på ydelser. Vi forventer at have dette på plads inden opstart af den nye sæson.

Vi har indført nye retningslinjer for restancehåndtering og konsekvenser for manglende betaling med fratagelse af spilleret og videresendelse til inkasso. Dette arbejde bliver nu håndteret af vores nye bogholder Sussie, der er på kontoret en dag om ugen. Målet er at nedbringe vores tilgodehavender betydeligt.

Ny terminal og app

I den kommende sæson vil I opleve nogle ændringer ved check-in på terminalen ved sekretariatet. Vi har lavet aftale med GolfMore om en ny terminal, der kan styre udlejningen af vores buggies med nøgleudlevering m.v. og den kan styre antal af spillerunder i vores SGS-samarbejde, således dette ikke skal foregå manuelt. Der vil derfor senere komme info omkring hvorledes årsabonnementer på buggies vil blive ændret. Med det nye system vil vi ligeledes afskaffe fysiske greenfeebilletter og overgå til elektroniske, det skal I nok komme til at høre mere om.

Vi har indgået samarbejde med GLFR, der kommer til at levere en flot ny elektronisk baneguide i GLFR-app, hvor vi får vores egen app til medlemmerne. Når et medlem er registreret som medlem i GLFR-app, så kommer man automatisk ind i vores app. Her vil vi kunne sende info til alle medlemmer og meget mere. De kommer også til at levere vores trykte baneguide, som vi kan producere væsentlig billigere med dem end tidligere.

50-års jubilæum

Vi er godt i gang med at arrangere klubbens 50-års jubilæum og vi planlægger at udkomme med et jubilæumsskriv, som vi godt kan bruge nogle gode historier til. Hvis du sidder inde med noget, så ring til Birte Kjellander på 5047 1411 eller skriv til hende på kjelbirte@gmail.com. Hun tager gerne imod alle gode historier om klubben og specielle oplevelser på banen.

Vi har gennemført en spørgeskemaundersøgelse for at høre om interessen for deltagelse i en jubilæumsfest. Tak de mange besvarelser, de giver et godt grundlag for det videre arbejde.

Med venlig hilsen

Formand Svend Erik Hansen