Nyhedsbrev juni 2023

Sommeren står for døren!

Begyndertræning

Det var med stor glæde at vi i bestyrelsen på vores møde i går kunne konstatere at vi d.d. har 11 flere medlemmer end på samme dato sidste år. Der skal derfor lyde en overordentlig stor tak til Erik van Acker og Jann-Ole Karlsen, der står for begyndertræningen og vores potentielt nye medlemmers deltagelse i Club36 eller overgang til en af klubberne i klubben.

Deres store engagement, samt deres evne til at få frivillige til at hjælpe er et forbillede for alle frivillige i klubben. Vi har i år planlagt 4 hold af begyndere og specielt har hold 2 og 3 været rigtig store, og dermed krævende at organiserer.

Tak til Erik og Jann-Ole, samt alle frivillige omkring begyndertræning, I gør en markant forskel for klubben ????

Golffestival

Om få uger løber vi første udgave af Golffestivallen i gang og styregruppen bag planlægningen føler vi er klar. Stor tak til opbakningen fra vores sponsorer og de mange frivillige der allerede har meldt sig. Vi mangler stadig at få besat lidt forskellige opgaver, så hvis du har lyst til at give en hjælpende hånd så kontakt Benny D. Nielsen.

Jubilæum 2024

Til næste år har klubben 50-års jubilæum i juni måned. Bestyrelsen har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe af frivillige nu, således vi kan få planlagt dette rigtig godt og i god tid. Vi har flere der kan huske starten og mange der sikkert kan huske og fortælle om historien gennem de 50 år. Desuden ligger nogle måske inden med ting og sager, der kan være med til at fortælle historien.

Arbejdsgruppen vil få forholdsvis frie hænder til at planlægge jubilæet og finde på hvad der skal ske, så hvis du har lyst til at bidrage i arbejdsgruppen med dine ideer, så kontakt formand Svend Erik Hansen på bestyrelsen@ssgm.dk, så kalder han ind til første møde.

Kommunen

Bestyrelsen har sendt en række forslag til Næstved Kommunes budget 2024, da de har oprettet nogle blogs, hvor foreningerne kan komme med forslag og ønsker til budgettet i 2024. Bestyrelsen ønsker på den måde at gøre politikerne opmærksomme på den store værdi der er for kommunen i at have Sydsjællands Golfklub, samt hvordan kommunen kan hjælpe os frivillige med at gøre vores bane og klub endnu bedre. Se vores forslag på under Kultur- og Idrætsudvalget og under Klima-, Miljø- og Friluftsudvalget på dette link Næstved 2024

Jeg vil gerne ønske alle medlemmer en god sommer og håber at se rigtig mange i uge 28, mens alle må have en god golf sommer!

Formand
Svend Erik Hansen