Nyhedsbrev juli 2024

Ændring i bestyrelsen

Peer Pedersen er trådt ud af bestyrelsen, da større opgaver på hans arbejde ikke skaber overskud og tid til at udføre det bestyrelsesarbejde Peer selv ønskede. Derfor er suppleant Johnny Kluge indtrådt i bestyrelsen. Vi takker Peer for hans engagement og håber at vi igen senere kan trække på hans frivillige arbejde i klubben.

Dialog møde på torsdag den 4. juli

Vi afholder dialog møde med medlemmerne på torsdag, hvor vi vil præsentere vores projekt omkring simulatorgolf og vores anvendelse af TeeBox i den kommende tid, samt drøfte et indkommen forslag omkring parkeringsforhold. Der vil være åbnet for drøftelse af andre emner, så vi håber på en konstruktiv dialog om de forskellige emner i klubben. Mød frem på torsdag kl. 19 i pokalstuen.

50-års jubilæum

Vi har overstået en dejlig reception, hvor ca. 120 personer deltog i fejringen af vores klub. Det var dejligt at se så mange medlemmer og samarbejdspartnere.

Vi takker for de mange gaver klubben modtog og som nu har gjort det muligt at påbegynde restaureringen af de 2 broer ved hul 14 og 15. Dette arbejde påbegynder Bane/Hus-udvalget i denne uge, så vi snart kan få nye velfungerende broer at færdes på.

HUSK der er jubilæumsfest lørdag den 13. juli, hvor alle kan tilmelde sig via GolfBox, vi håber at se så mange som mulig.

Jubilæumsfestival i uge 28.

Så står Jubilæumsfestivallen for døren og tilmeldingerne strømmer ind i pænt tempo, derfor husk at få tilmeldt jer de turneringer I vil deltage i, der er mange forskellige turneringer igennem de 7 dage. I år er de fleste med start om eftermiddagen og en enkelt torsdagen om formiddagen, hvor alle spiller fra tee 51. Der er igen i år stor opbakning fra sponsorerne med mange flotte præmier.

Vi håber på godt vejr og at alle må få en god oplevelse igen i år!

I ønskes alle en god sommer!

Formand

Svend Erik