Nyhedsbrev januar 2023

Kære medlemmer, I ønskes alle et rigtigt godt nytår!
Vi har nu vel overstået både den ordinære og den ekstra ordinære generalforsamling. Bestyrelsen vil gerne takke for fremmødet og den konstruktive og positive dialog, vi har haft på møderne, samt de gode forslag fra jer medlemmer.

Ny arbejdsgruppe
Vi har besluttet at nedsætte en lille arbejdsgruppe omkring udarbejdelsen af principper for bestyrelsens anvendelses af frit kontingent. Derfor vil vi opfordre medlemmer, som kan bidrage til dette emne med gode input og som gerne vil hjælpe med arbejdet, om at skrive til bestyrelsen@ssgm.dk med en kort begrundelse for at deltage, så vil vi på næste bestyrelsesmøde nedsætte arbejdsgruppen.

Vi skal ikke drøfte, om vi skal anvende kontingentfrihed, men udarbejde principper for hvorledes evt. anvendelse skal foregå. Vi forventer, at arbejdsgruppen kan løse opgaven ved 3-4 møder og den vil få mulighed for at fremlægge resultaterne for bestyrelsen senere på året.

Mogenstrup Golffestival
Planlægningsarbejdet omkring vores nye golffestival i uge 28 begynder nu for alvor og kører helt frem til afholdelsen. Vi ved, at vi skal bruge mange frivillige i løbet af ugen til mange forskellige både større og mindre opgaver. Derfor hvis du kan yde et bidrag med noget arbejdskraft i uge 28, så kontakt en fra styregruppen, så vi kan få matchet så mange opgaver som muligt med frivillige hjælpere.

Vores sponsorudvalg har før jul præsenteret sponsorkonceptet for vores nuværende sponsorer med et godt positivt respons, og det formelle arbejde med at lukke kontrakter og finde sponsorer til alle områder fortsætter her hen over de kommende måneder.

TeeBox
Aftalen med TeeBox er opsagt og vi forventer at boksen vil blive afhentet engang efter 1. april. Bestyrelsen har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der kan se på mulighederne for hvorledes vi kan etablere en anden løsning i klubben. Vi ønsker at få lavet et konkret forslag for etablering af faciliteter til simulatorgolf, en detaljeret undersøgelse af omkostninger til dette samt udarbejdelse af en businesscase for en evt. investering og tilbagebetaling. Der var for nogle år siden en gruppe der arbejdede med dette, men set i lyset af den udvikling, der er sket på området, ønsker vi at gennemføre arbejdet en gang til.

Det er forsat muligt at benytte TeeBox frem til 1. april. Booking og betaling foregår i GolfBox og alle medlemmer kan prøve det, da der ikke længere kræves abonnement.

Ny vicevært
Vi vil snart slå stillingen som vicevært i golfklubben op. Bestyrelsen har nedsat et ansættelsesudvalg, som kører et ansættelsesforløb for at finde den bedste løsning for klubben. Da der er mulighed for at bo i lejligheden på 1. sal af den røde bygning, kan dette indgå i en ansættelse, men det vil ikke være et krav, hvorfor vi kan ende med at have et ledigt lejemål. Målet er at kunne ansætte den nye vicevært til start i løbet af foråret.

P.b.v
Formand
Svend Erik Hansen