Notat fra dialogmøde den 4. juli 2024

Simulatorgolf

Bestyrelsen fremlagde projektet med etablering af ny bygning med plads til op til 3 simulatorbaner og gode opholdsområder til socialt samvær. I kan se hel præsentationen på hjemmesiden her.

I dialogen blev spurgt ind til om bestyrelsen med etablering af 2 baner måske var forsigtige! Det kan man måske godt sige men vi vil gerne have erfaringer med den ene bane i TeeBox den kommende vinter, samt se hvor meget vi kan rejse i finansiering ingen vi løber en større risiko.

Der blev spurgt ind til support på anlægget og det har vi ikke løst endnu, men det er klart at der skal være teknisk support, så anlægget fungerer. Her vil vi tale med andre klubber om hvilke løsninger de har etableret.

Da der er lagt op til at det er frivillige, der skal bygge lokalet, blev styringen af de frivillige og specielt, hvorledes man kan involverer de bygge kyndige medlemmer drøftet. Det kom frem at det kan være vigtigt at dele byggeprocessen op i mindre områder, som frivillige kunne tage ansvar for/deltage i, så det bliver overskueligt for den enkelte at give sit bidrag. Arbejdet med at skaffe frivillige indebærer en hvis risiko for projektet.

Forslag om at sende opdelingen ud til byggekyndige medlemmer og bede om tilslutning til at de kan bidrage med deres viden og kompetencer på det faglige områder.

I oplægget blev præsenteret finansiering, hvor vi gerne vil låne penge i 2-5 år af medlemmerne, hvilket der blev taget positivt imod blandt de fremmødte. Der blev spurgt ind til mulige sponsorer på anlægget og dertil er vi ikke nået endnu, men der skal arbejdes med en fremtidig sponsering evt. navngivning af anlægget.

Se projektpræsentationen her!

Parkeringsforhold

Emnet var indsendt af Ole Andersen og problemstillingen tager udgangspunkt i perioder, hvor der er mange spillere på banen samtidig med at der kan være mange gæster i Café Kilden.

Der er forskellige muligheder, som bestyrelsen vil tage med videre, men den mest oplagte er at opfordre medlemmerne til at parkerer tættere og mere hensigtsmæssigt, så vi ikke spiller pladsen på for store mellemrum, det kan give 10-15 parkeringspladser mere.

Andet

Bygningsvedligeholdelse

Der blev efterspurgt mere vedligeholdelse på bygningerne og interne faciliteter, som toiletter og omklædning. En gennemgang sammen med en byggesagkyndig, hvor registrering af tiltrængte opgaver blev registreret, så bestyrelsen kan prioritere arbejdet. Bestyrelsen oplyste at midlerne er meget begrænsede og det er en svær prioritering mellem banen og faciliteterne, men bane/hus udvalget vil kigge på dette.

Buggies

De ældre buggies og ønske om flere blev drøftet. Vi har fået bedre registrering af udlejningen at buggies med det nye GolfMore. Der blev foreslået et antal enkel mands buggies, der både fylder mindre og er billigere. Udskiftning/investering i buggies vil indgå i den kommende budgetlægning.

Banen

Reparation og evt. etablering af nye dræn blev nænt som vigtigt, da vi må forvente mere regn i fremtiden.

Bestyrelsen vil gerne takke alle fremmødte for en god og inspirerende debat!

p.b.v.

Formand Svend Erik Hansen

Dialogmoede-Simulatorloesning