Midlertidige lokale regler

Lejeforbedring

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang, ved at løfte, rense og placere bolden inden for en køllelængde fra hvor bolden oprindeligt lå, men ikke nærmere hullet, og ikke i strafområde eller på en green.

Midlertidig lokalregel – lempelse i urevne bunkere

”Områder i bunkere, hvor sandet ikke er revet/udglattet, behandles som areal under reparation. Gene eksisterer ikke, hvis forholdet kun er til gene for spillerens stance. Lempelse efter Regel 16.1c. Der kan droppes uden straf i bunkeren inden for en køllelængde fra nærmeste punkt for fuld lempelse, ikke nærmere flaget.”

Husk at rette nedslagsmærker!

God tur!