Midlertidig lokal regel “Nedfaldent løv”

Midlertidig lokal regel:

Nedfaldent løv

”Områder dækket med nedfaldent løv vil blive betragtet som areal under reparation. Regel 25 gælder”

Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold, som ikke er blevet fundet, er i et unormalt overfladeforhold, må spilleren tage lempelse uden straf efter denne Regel. Hvis han vælger at tage lempelse, skal der ske bestemmelse af det sted, hvor bolden sidst krydsede det unormale overfladeforholds yderste afgrænsning, og med hensyn til anvendelse af denne Regel, anses bolden for at ligge på dette sted, og spilleren skal gå frem som følger:

(i) Through the green: Hvis bolden sidst krydsede det unormale overfladeforholds yderste afgrænsning på et sted through the green, må spilleren erstatte den oprindelige bold uden straf og tage lempelse som foreskrevet i Regel 25-1b (i).