Målsætning og Baneudvikling – Hul 7 til 9

Forbedringer/ændringer:

Den nuværende fairwaybunker gøres større mod fairway, ca. 3 m. (1)

Der placeres én fairwaybunker, i stedet for de tre der er nu, ca. 100 m fra green. (2)

Området til højre for green, etableres som et run-off område. (3)

Forbedringer/ændringer:

Greenen skal omlægges, ny green bygges op efter USGA normer.

De to nuværende greenbunkers nedlægges og omdannes til en greenbunker. (1)

Tilføjes:

Der etableres en sø til venstre for green, fordi der er så meget vand i grunden i forvejen. (2)

Forbedringer/ændringer:

Fairwaybunker sløjfes mellem hul 9 og hul 11. Den bagerste af de to små til højre. (1)

Den store fairwaybunker reduceres og trækkes længere ud på fairway. (2)

De to fairwaybunkers ca. 150 m fra green sløjfes og omlægges til pukler. (3)

Træer fra 100 m til 75 m fra green i venstre side tyndes ud. (4)

Tilføjes:

Fairway splittes og føres venstre rundt om søen ca. 150 m fra green. (5)

Der plantes, nye træner mod out of bounds (driving range). (6)

Der plantes et nyt træ ved begyndelsen af søen. (7)