Målsætning og Baneudvikling – Hul 4 til 6

Forbedringer/ændringer:

Eksisterende fairwaybunker sløjfes (1).

Højre greenbunker sløjfes og omlægges til run-off om mod bagkanten (2).

Venstre greenbunker forøges så den går 1/3 ind foran green (3).

Tilføjes:

Nye træer plantes mellem hul 4 og hul 7 ud for tee 48 (4).

Forbedringer/ændringer:

Den højre greenbunker sløjfes, området ved den højre bunker, etableres som et run-off område. (1)

Den venstre greenbunker laves om til en græsbunker. (2)

Tilføjes:

Der etableres en ny greenbunker til højre for den der bliver tilbage, så den ligger længere fra green. (3)

Forbedringer/ændringer:

Der etableres run-off område til venstre for green. (1)