Målsætning og Baneudvikling – Hul 16 til 18

Forbedringer/ændringer:

Det yderste træ (birketræ) mod fairway, fældes i højre side. (1)

Højre greenbunker gøres mere synlig. (2)

Bagerste bunker i venstre side omlægges til run-out område. (3)

Forbedringer/ændringer:

Greenbunker halveres, så den forreste del forbliver bunker. Den bageste del etableres som et run-off område. (1)

Til venstre for green hæves området, så det bliver mere i niveau med greenen ned mod stien, stien flyttes ud mellem træer for at flytte område der bliver gået på. (2)

Forbedringer/ændringer:

Etablering af pumpe i vand­løbet ved (1) sender vandet op i søen på 18. hul. Over­løbet fra søen leder vandet ned i den højest beliggende del af vandløbet på 18. hul.

Begrundelse:

Cirkulationen i vandløbet formindsker algedannelse og giver en bedre vandkva­liteten.

Greenbunkers renoveres. (2)

Tilføjes:

Ny beplantning etableres til venstre for tee 48, for at skærme mod nabogrund. (3)

Der plantes 1-2 nye træer på øen, hvoraf kun det ene skal forblive på sigt. (4)