Målsætning og Baneudvikling – Hul 13 til 15

Forbedringer/ændringer:

Stort egetræ til venstre for tee 48 stammes op.

Fairway rykkes så meget som muligt til højre fra tee 48 og frem til den første å. (1)

Forbedringer/ændringer:

Fairwaybunker flyttes lidt ind mod fairway, da rødder fra træerne gror ind i den, bagkanten hæves så den kan se fra tee. (1)

Forreste greenbunker, omlægges så den gøres mere synligt fx ved at sænke forkant. (2)

Venstre greenbunker sløjfes, græs bunker. (3)

Tilføjes:

Der plantes træer til højre for greenen over mod 15. teested. (4)

Begrundelse:

Træerne kan når de skal tyndes ud, flyttes til andre områder på banen.

Forbedringer/ændringer:

Greenen skal omlægges, ny green bygges op efter USGA normer.

Fairwaybunker gøres mere synlig, med en bagkant. (1)

Tilføjes:

Der plantes oppe på højen i venstre side. Planter vælges, som kan gro på højen. (2)