Målsætning og Baneudvikling – Hul 10 til 12

Forbedringer/ændringer:

Greenen skal omlægges, ny green bygges op efter USGA normer (1).

Forbedringer/ændringer:

Træer fældes ved højre side af sø, for at give lys til søen. (1)

Teested flyttes mod højre, undtagen tee 60, af hensyn til sprinklere.

Tilføjes:

Ny beplantning til højre for green for at beskytte tee på hul 13. (2)

Forbedringer/ændringer:

Træer oppe på skrænten på højre side, fra cirka 75 m og frem mod green, tyndes/stammes op. (1)

Et enkelt træ fældes, som er placeret som det første på hjørnet. (2)