Målsætning og Baneudvikling – Hul 1 til 3

Forbedringer/ændringer:

Etablering af pumpe i vand­løbet ved (1) ender vandet op i søen på 18. hul. Over­løbet fra søen leder vandet ned i den højest beliggende del af vandløbet på 18. hul.

Begrundelse:

Cirkulationen i vandløbet formindsker algedannelse og giver en bedre vandkva­liteten.

Bunker bag ved green sløjes, Run-off område etableres (2).

Tilføjes:

Stien er en klippet sti. Hvis ikke stien kan holdes med græs etableres den med stenmel. (3)

Begrundelse:

Golfcars kan i våde perioder køre på stien

Forbedringer/ændringer:

Fairwaybunker i knækket flyttes mod højre, så den bliver synlig fra tee (1).

Fairwaybunker nærmest green forøges mod venstre (2).

Eksisterende bunker i højre side af green sløjfes. Området etableres som et run-off område (3).

De 3 første træer fældes, hvor fairway knækker mod højre (4).

Tilføjes:

Ny greenbunker placeres i venstre side af green, så den dækker ca. 1/3 af green (5).

Forbedringer/ændringer:

Sø udgraves, så den bliver større imod fairway (1).

Bunker sløjfes (2).

Bunker sløjfes, området etableres som et run-off område (3).

Træer fældes i højre side ved 100 m mærket, og fairwayen udvides fra ca 100 meter fra green til op omkring 40 meter fra green mod højre (4)


Tilføjes:

Der etableres en fairwaybunker ca. 100 m fra green i venstre side (5).

Der etableres to greenbunkers foran green der er forskudt af hinanden (6).