Målsætning og Baneudvikling 2022-27

Baggrund

Bestyrelsen i SSGM har taget initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe, med klubbens baneudvalg som omdrejningspunktet suppleret med to medlemmer, der repræsenterer damesiden samt medlemmer fra bestyrelsen.

Generelt

Arbejdsgruppen har taget udgangspunkt i at Sydsjællands Golfklub Mogenstrup er og forbliver en parkbane. Målet er at skabe en golfbane, som fortsat og i endnu højere grad skaber en god spilleoplevelse for brugerne. Det skal med andre ord være sjovt at spille golf hos os.


Målsætning for banen

Golfbanen er en parkbane og skal give spillerne i alle handicapgrupper en god oplevelse.

Sydsjællands Golfklub skal være i konstant udvikling med hensyn til fornyelse af både greens, teesteder og banens beplantning.

Banens forhindringer skal bestå af søer, vandløb, bunkers, træer og skovområder.

Banens layout og beskaffenhed skal være således at en golfrunde kan spilles på 4 timer.

Greens skal bestå af en græsblanding, som med opbygningen af greenens design skal kunne tage imod bolden.

Ved etablering af nye forhindringer og eventuelt omlægning af bestående forhindringer, skal disse udformes så de fremstår synlige for spillet, både fra teestedet og fra fairway.

Alle arealer klippes som udgangspunkt hver uge, dette for at mindske risikoen for indvandring af ukrudt og samtidig opfylde kravet om en parkbane.

Der skal ske en løbende udskiftning af buske og træer og antallet af træer skal som minimum bevares.

For at kunne leve op til målsætningen på banen, skal der foretages en løbende udskiftning og fornyelse af maskinparken så den altid er tidssvarende.


Udvikling af banen

I dag har klubben 797 medlemmer fordelt med 211 kvinder og 586 mænd. Det gennemsnitlige hcp er 24,0 (Kvinder:29,8 /Mænd:22,0).

Arbejdsgruppen anbefaler en bane der sigter mod spilleren med et hcp 20 til 24, men at banen ligeledes udvikles så både lavhandicappere og nybegyndere bliver tilpas udfordret.

Generelt anbefales at der etableres flere teesteder, hvor banen bliver 4000 – 4400 m, for at tilgodese nybegyndere og spillere der ikke slår så langt.


Følg med i de kommende uger hvor vi hver mandag vil gennemgå ændringsforslagene til 3 huller.

Baneudviklingsplanen er naturligvis med forbehold for økonomi og andre udefra kommende omstændigheder!

God tur
Bestyrelsen