Godkendt DGU, februar 2023

De lokale regler kan hentes i en udskriftsvenlig PDF version HER

 1. Plader, pæle og popup markeringer
  Alle plader og pæle, der ikke markerer out of bounds, samt popup afstandsmarkeringer
  på banen, behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades
  efter Regel 16.1a
 2. Trærødder i fairway på 11. hul
  Hvis en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller
  lavere, og der er gene for boldens leje eller området for det tilsigtede sving fra synlige
  trærødder i fairway, skal træets rødder behandles som areal under reparation med lempelse uden straf efter Regel 16.1b. Men gene eksisterer ikke, hvis træets rødder kun er
  til gene for spillerens stance.
 3. Træer med støttepæl er område med spilleforbud
  Hvis en spillers bold ligger hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, og den
  ligger på eller berører et sådant træ, eller et sådant træ er til gene for spillerens stance
  eller område for tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse uden straf efter Regel 16.1f
  Straf for overtrædelse af en lokalregel:
  Hulspil: Tab af hul. Slagspil: 2 strafslag
 4. Bold out of bounds eller mistet (E5)
  Når spillerens bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den
  er out of bounds, kan spilleren fortsætte som følger frem for at spille fra forrige sted:

  Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden
  bold i det generelle område og indtil to køllelængder inde på hullets fairway (eller klippet til
  fairwayhøjde eller lavere), ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller
  skønnes mistet.

  Denne metode kan ikke anvendes på den oprindelige bold, hvis der er spillet en provisorisk.
  Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel E-5:
  Generel straf efter Regel 14.7a Hulspil: Tab af hul. Slagspil: 2 strafslag
 5. Solreflektorkonstruktion mellem 2. og 3. hul
  Hvis det er en kendsgerning, eller så godt som sikkert, at en spillers bold rammer nogen
  del af solreflektorkonstruktionen herunder dennes støttewires under spil af 2. eller 3. hul
  tæller slaget ikke. Spilleren skal spille en bold, uden straf fra hvor det forrige slag blev
  slået, i overensstemmelse med regel 14.6 (drop uden straf indenfor en køllelængde).

  Hvis en spiller gentager slaget fra et forkert, sted i strid med regel 14.6, får spilleren den
  generelle straf under Regel 14.7a Hulspil: Tab af hul. Slagspil: 2 strafslag

  Hvis spilleren ikke gentager slaget får spilleren den generelle straf (2 strafslag i slagspil og
  tab af hul i hulspil) og slaget tæller, men spilleren har ikke spillet fra et forkert sted.

NB: Broer og overgange over å og vandløb

Hvis bolden er i strafområdet på en bro eller overgang, herunder berører grænsen for
strafområdet, er der lempelse efter regler for strafområder:
a. Spille bolden, som den ligger, uden straf
b. Tage lempelse med ét strafslag efter Regel 17.1