LOKALE REGLER

1. Bold i strafområdet til højre for greenen på 1. hul
Herunder når det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er i strafområdet, har spilleren disse lempelsesmuligheder, hver med ét strafslag:
a. Tage lempelse med ét strafslag efter Regel 17.1
b. Anvende droppezonen til højre for green

2. Bold kommet til hvile, på broer/overgange over å og vandløb, ligger i strafområdet
Spilleren har disse muligheder:
a. Spille bolden som den ligger uden straf
b. Tage lempelse med ét strafslag efter Regel 17.1

3. Bold er out of bounds eller mistet
Må spilleren med 2 strafslag droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet.
NB: “Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.
Når en spillerens bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er out of bounds, kan spilleren fortsætte som følger frem for at spille fra forrige sted: Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette lempelsesområde Regel 14.3

4. Pæle/plader
Er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse uden straf efter Regel 16.1a

5. Popup-afstandsmarkering
Er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse uden straf efter Regel 16.1a

6. Trærødder i fairway på 11. hul
Hvis en spillers bold ligger stille i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, og der er gene fra synlige trærødder, skal træets rødder behandles som areal under reparation. Lempelse uden straf efter Regel 16.1b
Men gene eksisterer ikke, hvis træets rødder kun er til gene for spillerens stance

Straf område – Definition
Et område, fra hvilket man kan få lempelse med ét strafslag, hvis spillerens bold ligger stille i det

Et strafområde er
Enhver forekomst af vand på banen (uanset om Komitéen har markeret det eller ikke), herunder et hav, sø, dam, flod, grøft, afvandingsgrøft eller andre åbne vandløb (selvom de ikke indeholder vand). Ethvert andet område af banen, Komitéen definerer som et strafområde

Straf for overtrædelse af en lokalregel:
Hulspil: Tab af hul. Slagspil: 2 strafslag

Når en bold er out of bounds eller mistet (*)
Må spilleren med 2 strafslag droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet.
NB: “Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.
“Når en spillerens bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er out of bounds, kan spilleren fortsætte som følger frem for at spille fra forrige sted: Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette lempelsesområde (se Regel 14.3):

To skønnede referencepunkter:
A. Bold-referencepunkt: Det punkt, hvor den oprindelige bold skønnes at:
• Være kommet til at ligge stille på banen, eller
• Senest krydsede banens ydre grænse på vej out of bounds.

B. Fairway-referencepunkt: Punktet på fairway på det hul, der spilles, der er nærmest bold-referencepunktet, men ikke nærmere hullet end dette. I denne lokalregel betyder “fairway” ethvert område af græs i det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere. Hvis en bold skønnes at være mistet på banen, eller senest krydsede banens ydre grænse før begyndelsen af fairwayen, kan fairway-referencepunktet være en græssti eller et teeområde for det hul, der spilles, som er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Størrelse på lempelsesområdet baseret på referencepunkter: Overalt mellem:
• En linje fra hullet gennem bold-referencepunktet (og inden for to køllelængder på
ydersiden af den linje), og
• En linje fra hullet gennem fairway-referencepunktet (og inden for to køllelængder til
fairwaysiden af den linje).
Men med disse begrænsninger:
Grænser for placering af lempelsesområde:
• Skal være i det generelle område og
• Må ikke være tættere på hullet end bold-referencepunktet. Når spilleren har sat sin bold
i spil efter denne lokalregel:
• Den oprindelige bold, der blev mistet eller er out of bounds, er ikke længere i spil, og må
ikke spilles.
• Dette er gældende, selvom bolden er fundet på banen inden udgangen af tre minutters
søgetid (se Regel 6.3b).
Men spilleren må ikke bruge denne lempelsesmulighed for den oprindelige bold, når:
• Det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er kommet til at ligge stille i
et strafområde, eller
• Spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted (se Regel 18.3).
En spiller må bruge denne lempelsesmulighed for en provisorisk bold, der ikke er fundet, eller der, som en kendsgerning eller så godt som sikkert, er out of bounds.
Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a