Lokale regler

Markeringer:
Gule markeringer: Vandhazard
Røde markeringer: Parallel vandhazard
Hvide pæle: Out of bounds
Blå markeringer: Areal under reparation
Blå markeringer m. sort top: Areal med spilleforbud
Markeringer kan være pæle, plader eller spraymaling.

Afstandsmåler. Der må opnås informationer om afstande ved at benytte udstyr, som alene måler afstande. Se regel 14-3

Træer: Træer med plasticrør, støttepæl eller blåt bånd, er både den beskrevne tilvirkede forekomst og træet en ikke-flytbar forhindring. Lempelse efter Regel 24-2b.

Pæle/plader: Pæle/plader er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2b.

Popup-afstandsmarkering: Popups er ikke-flytbare forhindringer.

Straf for overtrædelse af Lokal Regel: Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.

Godkendt af DGU februar 2004

Midlertidig Lokale Regler

Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:
Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.
Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.
Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.
Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.

1. hul. Er bolden tabt i søen, skal der droppes i droppezonen, det tætklippet areal markeret med skilt.

Sten i bunkers er flytbare forhindringer (Regel 24-1 gælder).

Straf for overtrædelse af Midlertidig Lokal Regel: Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.

Permanent link til denne artikel: https://ssgm.dk/lokale-regler/