Lokale Regler efterår 2019

Lejeforbedring

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang, ved at løfte, rense og placere bolden inden for en køllelængde fra hvor bolden oprindeligt lå, men ikke nærmere hullet, og ikke i strafområde eller på en green.

Mistet bold under blade

Ved bold mistet i områder dækket af samlinger af løse blade i banens generelle område og i bunkers behandles området med samlinger af løse blade som areal under reparation fra hvilken lempelse uden straf kan tages i henhold til regel 16.1 (Dvs uden straf med referencepunkt der hvor bolden skar området med samlinger af blade). Straf for overtrædelse af lokal regel:Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag

Sucker i rough

Bemærk: I henhold til reglerne fra 2019 er der fri lempelse for bold fæstnet i sit eget nedslagsmærke overalt i banens generelle område også i rough.

Omsorg for banen

Ingen trafik mellem green og greenbunkers – gå uden om banens fugtige områder. Det er tilladt at køre med vogne, men det skåner banen når du køre i roughen!

Husk at rette nedslagsmærker!

God tur!