Løbende hulspil puljer og betingelser

Se puljer mv. nederst i denne nyhed

Hvem kan deltage?

Alle herrer og damer, inkl. juniorer. Der spilles i en præmiegruppe.

Spilleform/hcp. – Bemærk greensomeberegning med 70% og 30%

Der spilles greensome hulspil – med handicap. Holdets spillehandicap beregnes på følgende måde: laveste antal
tildelte slag ganges med 0,7 og højeste antal tildelte slag ganges med 0,3 og summen af denne beregning giver
parrets samlede handicap. Differencen mellem de to pars handicap giver antal slag der skal gives. Hvis
udregningen ender på komma 5, forhøjes til helt tal. Slag tildeles fra handicapnøgle 1 og opefter.
Eks.
Hold A: Spillerne har henholdsvis 12 og 34 slag (12 x 7 = 8,4) + (34 x 3 = 10,2) = (8,4 + 10,2 = 18,6)
Hold B: Spillerne har henholdsvis 16 og 40 slag (16 x 7 = 11,2) + (40 x 3 = 12,0) = (11,2 + 12,0 = 23,2)
Hold B får (23,2 – 18,6 = 4,6) de 4,6 forhøjes til 5 slag, som tildeles på nøgle 1 til og med 5.

Teesteder

Herrer spiller fra tee 57 og damer fra tee 48.

Puljer

Der spilles i puljer af 3, 4 eller 5 hold.

Matchresultater

Resultatet af hver enkelt match, skal føres ind på den opslåede resultattavle.
Der gives 2 point for en vundet match, 1 point for en uafgjort match og 0 point for en tabt match. Resultatet af
matchen skal noteres på resultattavlen med angivelse af ups og downs.
Eks. Det ene hold er 3 up efter 16. hul, holdet er vinder med 3 ups og 2 huller at spille, skrives 3/2. I tilfælde af lige
matchpoint, efter alle puljekampene er afviklet, vinder holdet med størst forskel mellem ups og downs.
Når puljerne er afgjort, spilles efter cupsystemet.

Matchdage

Holdene aftaler selv matchdage/tidspunkter. Ekstraordinært kan tider til hulspilsmatcher bestilles mere end en uge
frem, ved henvendelse i sekretariatet. Vi opfordrer alle til i god tid at aftale spilletidspunkt og bestille starttider.

Almindelige regler ved hulspil er gældende.

Skulle en match ikke være afgjort, til den dato turneringskomiteen har fastsat, vil det hold, som møder op på
afslutningsdatoen kl. 16.00, men ikke senere end 5 minutter efter starttidspunktet, være vinder af matchen.
Resultatet vil være 2/0. Hvis et af holdene kommer mindre end 5 minutter for sent, er det tab af første hul.
På afslutningsdatoen kan andet spilletidspunkt end kl. 16.00, aftales med turneringskomiteen, men matchen skal
afvikles denne dag.
Hvis et hold melder afbud til en match og der ikke kan findes en ny dato, vinder det andet hold med 2/0.

Præmieoverrækkelse

Under festmiddagen til Løvfaldsturneringen lørdag den 1. oktober.
For præmiemodtagere, som ikke deltager i Løvfaldsturneringen, udleveres præmien efterfølgende i sekretariatet.

Turneringsleder: Frank Krüger tlf. 21242141

Loebende-hulspil-single-1

Loebende-hulspil-makker-1

Loebende-hulspil-makker-mix-1