Løbende hulspil – husk betaling

Sæsonens “løbende hulspil” er godt i gang – og de fleste indledende matcher er nu afviklet – Nogle få af jer mangler dog stadig at betale turneringsfee for deltagelsen – og I bedes venligst sørge for at få dette bragt i orden.

Turneringsudvalget