Lejeforbedring, frost i græsset mm

Banen, puttegreen og indspilsgreen er lukket hvis der er frost i græsset!
Hvis man har booket en tid, hvor banen viser sig at være lukket på grund af frost, har man mistet sin starttid og skal booke en ny starttid. 
Booker man en tidlig starttid, skal man derfor være klar over, at man løber en risiko for at starttiden bliver suspenderet.
Greenkeeperne sætter et skilt op på første tee, som signalerer, at banen er lukket. Banen genåbnes, så snart greenkeeperne vurderer det forsvarligt.
Da vejret er uforudsigeligt, har vi ikke mulighed for at advisere om banelukninger.
Spilles der på frossent græs og græsset stadig er saftspændt, knækker græsset, og så er det særligt sårbart overfor svampeangreb.

Lejeforbedring
Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang, ved at placere en bold i et lempelses-
område der: har et referencepunkt ved boldens oprindelige sted, er på størrelse med længden af et scorekort og i det generelle område, ikke nærmere hullet. Bolden må renses.

Mistet bold under blade
Ved bold mistet i områder dækket af samlinger af løse blade i banens generelle område og i bunkers behandles området med samlinger af løse blade som areal under reparation fra hvilken lempelse uden straf kan tages i henhold til regel 16.1
(Dvs. uden straf med referencepunkt der hvor bolden skar området med samlinger af blade).
Straf for overtrædelse af lokal regel: 
Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag

Sucker i rough
Der er fri lempelse for bold fæstnet i sit eget nedslagsmærke overalt i banens generelle område også i rough.

God tur