Konstituering af bestyrelsen

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig på følgende måde:

Formand Peter Floridon

Kasserer Christian Wennicke

Sekretær Henrik Karmark

Bestyrelsesmedlem Leif Sønderstgård

Bestyrelsesmedlem Per Stecher

Bestyrelsesmedlem Henrik Gustafsson