Klubnyheder marts 2020

Klubnyheder marts 2020      

Foråret nærmer sig med raske skridt… ?

Her lidt orientering og status fra klubudvalgene

SIDSTE NYT: Jf. formandens mail vil Covid-19 situationen desværre påvirke klubbens aktiviteter i foråret.

Rekrutterings- og PR udvalg: (De 2 udvalg er nu sammenlagte)

Medlemmer:

Finn Olsen, Eva Heikamp, Erik van Acker, Anders Sørensen, Dorthe Olsen, Jesper Villadsen og Jakob Mørch (B= medlem af bestyrelsen). Camilla og Benny bistår fra sekretariatet og Jonas Meyer Jensen fra DGU.

Målsætninger:

Hvervning af nye medlemmer er vigtigt. Rekrutterings- og PR udvalget samarbejder med Begynderudvalget og sekretariatet om denne opgave.

Målet er at skaffe 100 nye medlemmer (netto 30 – 40 nye medlemmer) – i 2020.

Hvad, hvordan og hvornår:

Der iværksættes spændende aktiviteter, til projekt: NYE MEDLEMMER 2020.

Håber alle vil medvirke til, at nye medlemmer får en optimal og fantastisk velkomst i klubben. Vi deltog i en lokal ’messe’ i Fladså Hallen den 7. marts. Salgsfremstød her i foråret sker via Facebook, lokale medier, annoncer og deltagelse ved lokale arrangementer, messer, City Night, Golfens Dag, etc.

Begynderudvalg:

Medlemmer:

Carsten Petersen (B), Claus Petersen, Jann Ole Karlsen.

Hvad, hvordan og hvornår:  

Nye medlemmer skal fortsat modtages super godt, med optimale træningsindsatser.

Vi har et tæt samarbejde med Rekrutterings- og PR udvalget.

 

Projekt / Byggeudvalg:

Medlemmer:

Finn Olsen, Finn Caspersen, Peter Øxnæs, Michael Juul, Jørgen Smith. Desuden rådgivning fra Claus Thane og Peter Jakobsen. Torben Godskesen er bestyrelsens kontaktperson.

Målsætninger:

Det er magtpåliggende, at klubben udvikles og følger med tiden. Derfor er det udvalgets opgave, at undersøge mulighederne for, at tilføre et indendørs Full Size (stort lærred) golfcenter med 2 simulatorer.

Det er bestyrelsens absolutte krav, at projektet skal være overskudsgivende for klubben.

 

Hvad, hvordan og hvornår:

Det er besluttet, at den tidligere annoncerede motionsdel udgår.

Udvalget vil præsentere projektet, til det annoncerede medlems cafe/ orienteringsmøde den 16. april (ny dato følger). Det er udvalgets håb og tro, at et indendørs golfcenter, vil bibringe klubbens medlemmer nye spændende golfoplevelser og  gøre medlemskabet mere attraktiv.

Sidste NYT:

Bestyrelsen/ klubben undersøger en alternativ mulighed. At leje/ opsætte en 45 m2 stor pavillon, med 1 golfsimulator, fra firmaet TeeBox.

 Sponsorudvalg:      

Medlemmer:

Martin Thorsen (B), Claus Buchholtz, Kasper Demant, Kim Stengaard.

Hvad, hvordan og hvornår:

Udvalget har i år fokus på at færdiggøre arbejdet omkring sponsorskilte på Driving Range. Håber alle har lagt mærke til de sponsorer, som bidrager til klubben via økonomiske tilskud – ikke kun på Driving Range, men også andre steder på banen og ved vores klubhus. Der mangler at blive solgt 4 pladser på Driving Range, som vi håber at komme i mål med i løbet af de næste par måneder.

Der er også kommet en buggy mere, som vores greenfee -spillere og medlemmer kan leje – det giver indtægter.

I år kommer der en sponsor på vores puttingbane – glæd jer til at se hvem…

Det handler om relationer. Derfor er vi meget interesseret i medlemmers hjælp.

Kender du én i dit netværk, familie, vennekreds eller andet, som du tænker kunne bidrage i større eller mindre grad, er vi meget interesseret i, at høre fra dig. Tænk ud af boksen og giv os en mail på:

thors@post7.tele.dk, eller ring 40 44 72 55.

Vi kan tage dialogen sammen – lidt kan også have stor virkning.

En tak til Benny og Camilla i sekretariatet og chefgreenkeper Per Lemming for indsatsen og samarbejdet omkring sponsorarbejdet. 

Turneringsudvalg:      

Medlemmer:

Henrik Holm Hansen, Frank Krüger (B), Bent Stuhr, Lars Urup, Leif Sønderstgård, Steen Kraase, Svend Erik Larsen, René Andersen, Tim Wichmann,  Anders Gammelgaard.

Hvad, hvordan og hvornår:

Vi har afholdt vores årlige opstartsmøde og fastsat årets turneringer i Sydsjællands Golfklub.

Vi håber, at rigtig mange medlemmer vil benytte sig af nævnte turneringer. Kom og deltag – vær med at skabe et godt socialt klubliv i forbindelse med disse turneringer. Husk allerede nu, at sætte kryds i kalenderen.

Aktivitetskalenderen ses på hjemmesiden

Tilmeldinger via GolfBox.

 

Juniorudvalg:      

Medlemmer:

Frank Krüger (B), Poul Mathisen, Claus Thane.

Træningstider i 2020:

Onsdage kl. 17 – 18 + fredage kl. 16 – 18: Spil/ træning for alle

Lørdage kl. 10 – 12: Spil i praksis på banen

TILMELDING: Claus Thane:  proshoppen@hotmail.com eller golf@ssgm.dk

Sportsudvalg:      

Medlemmer:

Frank Krüger (B), Rasmus K. Nielsen (B), Poul Mathisen, Claus Thane.

Bane/Husudvalg:

Medlemmer:

Peter Jakobsen, Torben Godskesen (B), Preben Thorsen, Henrik Gustavsson, Peter Øxnæs Pedersen, Per M. Lemming.

Handicapudvalg:      

Medlemmer:

Lars Urup, Jakob Mørch, Benny Jensen

RU.PR- udvalget / FO