Klubblad kan nu læses elektronisk

Det er nu muligt, at læse klubbladene elektronisk. Dette sker i bestræbelserne på at nedbringe omkostningerne i klubben. Bladene findes i menuen under klubben.

God læse lyst!

Venlig hilsen
Henrik KarmarkBlad 2 2012_Page_01